Vreme
VREME 869, 30. avgust 2007. / POŠTA

Preporuka nije obavezna

"Rampa za druga popa"; "Vreme" br. 868

Preporuka Haškog tribunala nije obavezujući akt, tako da se Crna Gora nije tako revnosno morala držati tog papira. Niti je EU, a još manje SAD obavezala Crnu Goru da mora zabraniti ulazak Filaretu u tu državu.

Goroljub Paunović, elektronskom poštom