Vreme
VREME 867, 16. avgust 2007. / POŠTA

Čije su Pale?

"Mršav stalež za podele"; "Vreme" br. 867

Molim vas da pojasnite gospođi autorki pisma iz prošlog broja da su Pale naselje kraj Sarajeva u Bosni i Hercegovini, a ako želi razmenu, neka ponudi nešto što je u njenom vlasništvu ili bar države u kojoj živi.

Zinaid Memišević, elektronskom poštom