Vreme
VREME 862, 12. jul 2007. / POŠTA

Pravda je dostižna

"Dani jedinstva koji slede"; "Vreme" br. 860

Nemojte se pravdati nikome, gdine Vasiću, jer ono što vi radite i na način kako radite je vredno ljudskog divljenja. Jedini držite nivo i dajete nadu građanima Srbije da je moguće doći do istine, pa radilo se to i o "nedodirljivima". Ne dajte se slomiti, jer je ovde postala najveća vrednost saviti se i prikloniti bilo kome i bilo čemu, po principu tu sam, a kao da nisam. Ne živi se od stare slave, a vi ste izabrali profesiju u kojoj je vreme najsuroviji faktor i gde se danas zove juče. Nastavite hrabro i dostojanstveno, a popuštanje užeta ostavite slabima koji nemaju snage u rukama i u glavi. Ja verujem da je pravda dostižna i jedini mogući obrazac ponašanja u savremenom svetu.

Tatjana Đukić, elektronskom poštom