Katolička dogma i zakoni >

Bog, vera i abortus

 

Katolička crkva i njene dogme na mnogim su tačkama u sudaru sa realnim životom i društvenim potrebama. Jedna od najdelikatnijih i ujedno najspornijih je pravo (roditeljsko) na izbor, kada je reč o nerođenom a začetom potomstvu. Zabrana prekida trudnoće koja je na snazi u nekim katoličkim zemljama aktuelni je povod mnogobrojnih društvenih rasprava i moralnih dilema. Koliko je to ponekad traumatično i bolno vidi se iz tekstova iz Brazila, Irske i Portugala koje objavljujemo na narednim stranicama.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST