Vreme
VREME 828, 16. novembar 2006. / POŠTA

Mrsni post negacija hrišćanskog boga

"Mrsni post..."; "Vreme" br. 827

Zanimljivo je da "Vreme" i Zoran Majdin objavljuju i propovedaju pravila Srpske pravoslavne crkve u maniru priručnika, gotovo udžbenika.

"Na dan svoje slave, porodica još revnosnije nego inače proslavlja i molitveno veliča Gospoda, još usrdnije nego inače moli se svome svetom zastupniku da molitveno posreduje pred svemilostivim gospodom za milost i blagodat njegovu, za spasenje i večni život."

Svaka religija, pa i hrišćanska, služi se jedino manipulacijama, i u tome prednjači ona koja teži da nametne što veći apsurd kao pravilo ponašanja. Poznato je da na Svetu ima oko 2000 religija. I svaka religija ima svog boga kojeg veliča, šta bi drugo? Veruj u boga jedinoga! Jedino Srpska pravoslavna crkva ima pored boga jedinoga i desetine svetaca, koji, hteli mi to ili ne, umanjuju značaj onog boga, jedinoga. Sad se javlja tumač u imenu Z. Majdina koji kaže da to nije svetac već "zastupnik" pred svemilostivim gospodom! E, (Eh!) a sada, preko zastupnika treba moliti gospoda "za milost", znači odmah svoju ličnost uništiti i ponizno pasti ničice pred umišljenom silom boga. Dalje, boga treba moliti "za spasenje", znači odmah sebe proglasiti krivcem za neučinjeno delo, a pominjati "večni život" u dvadeset i prvom veku spada ništa manje nego u domen jeftine groteske!

Adam i Eva su, posle one jabuke, progledali i po božijoj kazni izbačeni su iz raja. Za crkvu i dan-danas treba biti slep! I pokorno, i ponizno, i nehumano, srozati svoju ličnost do bezličnosti, postati amorfna, nakazna, bezdušna tvorevina kojom se može neograničeno komandovati, vladati, iskorišćavati i zloupotrebljavati. To i jeste osnov svih religija sveta.

A Srbi, pravoslavni vernici, ako baš hoće da se mole bogu, zar nisu u stanju da se mole i bez zastupnika, kako to čine i svi drugi narodi na svetu? Zar su toliko nedorasli da ne mogu da sroče par papagajskih molitvenih fraza? Prema tumačenju pomenutog teksta, izgleda da im je, jedino Srbima, stvarno i neophodno potreban zastupnik pred bogom!

Samim tim što na svetu postoji oko dve hiljade religija, značaj svakog pojedinačnog boga je umanjen dve hiljade puta!

A svi srpski pravoslavni sveci, u daljem tekstu: zastupnici, svojim imaginarnim postojanjem još više od dve hiljade puta umanjuju značaj jedinog imaginarnog hrišćanskog pravoslavnog srpskog boga.

Zoran Veljović, Beograd