Scena

 

Sveprizor Aleksandra Anđića

U Galeriji Artget Kulturnog centra Beograd u toku je izložba fotografija "Sveprizor" fotorepotrera "Vremena" Aleksandra Anđića. Izloženo je dvadesetak njegovih radova, a ovaj izbor bi se mogao nazvati "ispovest fotoreportera, skraćeni dnevnik jedne godine". Na izložbi su zastupljene dve vrste fotografija – jedne koje su nastale tokom njegovog svakodnevnog profesionalnog rada, sa scenama iz socijalnog i političkog miljea, i druge sa prizorima iz autorovog privatnog života i porodičnog okruženja. Ove Anđićeve fotografije, zahvaljujući izboru crno-belog filma i formatu panoramike u kojem su rađene, imaju jedan skoro nostalgičan prizvuk, kojim podsećaju na herojsko doba fotografije pre njene digitalizacije, ali, na svoj način, svedoče i o vremenu u kojem su nastale.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST