Vreme
VREME 790, 23. februar 2006. / POŠTA

Bicikl i droga

"Operacije ekstazi"; "Vreme" br. 789

Simptomatično je da se članak objavljuje u vreme kada Vrhovni sud Srbije treba da odluči o prvostepenoj presudi Milanu Zarubici i ostalima za proizvodnju Amfetamina, a ne Ekstazija.

Ova situacija je identiča onoj kada je na dan hapšenja članova Zarubičine grupe, tadašnji načelnik GSUP-a Beograd Milan Obradović izjavio da je otkrivena "najveća fabrika ekstazija na Balkanu". Zbog toga su svi uhapšeni sa Milanom Zarubicom bili u pritvoru zbog proizvodnje ekstazija, iako je već dva dana po hapšenju bilo jasno da nije reč o ekstaziju, već o amfetaminu. O ovome postoje izveštaji nadležnih institucija od 6. 3. 2003. godine i nalaze se u spisima predmeta. Razlika je ogromna. Ekstazi se koristi isključivo za ilegalno narko-tržište, a Amfetamin je u osnovi lek, koji može da se zloupotrebi. No, krenimo redom.

U članku se insistira na tome da je benzil-metil keton (BMK) sirovina za proizvodnju ekstazija. Teorijski ovo bi moglo da bude tačno, ali to je moguće isto koliko je moguće napraviti bicikl ako se ima samo jedan točak od bicikla. Naime, ekstazi je direktniji rođak metamfetamina nego amfetamina (za oba se koristi BMK kao polazna sirovina), ali postoji jedna hemijski značajna razlika zbog čega je poređenje sa gore pomenutom proizvodnjom bicikla umesno. Ekstazi je po hemijskom sastavu metilendioksi-metamfetamin. Postojanje metilendiksidne grupe u ekstaziju čini njegovu proizvodnju iz BMK, blago rečeno, idiotskom. Za njegovu proizvodnju se korsti, po analogiji sa proizvodnjom: BMK – metamfetamin, jedinjenje piperonil-metil keton (PMK). Možda je ova razlika u jednom slovu izazvala pomenuti zaključak o BMK kao sirovini za ekstazi, ali su posledice po Zaribucu i ostale pogubne, kada je u pitanju prosečan čitalac "Vremena".

Sledeća stvar koja pada u oči, a suština je pomenutog članka, i nameće pitanje je: ako je Milan Zarubica proizvodio ekstazi i to na nekom neotkrivenom pogonu, jer je evidentno dokazano da u pogonima u Šimanovcima i Staroj Pazovi te proizvodnje nije bilo niti se u optužnicama i presudi ne pominje, ko je radio u tom tajanstvenom pogonu? Ovo je za nas koji smo nepravosnažnom presudom osuđeni za proizvodnju amfetamina u sklopu neke organizovane kriminalne grupe veoma bitna stvar. Naime, ako postoji, ili je postojao, ilegalni neotkriveni pogon za proizvodnju ekstazija, onda su ljudi koji su tamo radili zaista članovi organizovane kriminalne grupe i to tako dobro organizovane da njeni članovi nisu otkriveni čak ni u čuvenoj akciji Sablja.

Pitanje iz naslova ovog teksta, vezano za medijsku hajku koja se diže u ključnim trenucima sudskog procesa protiv Milana Zarubice, a vezana je za organizatore i inspiratore hajke, zahteva i da se objasni zašto je uopšte postavljeno.

Evo zašto: u dnevnim novinama "Glas javnosti" od 23. 5. 2003. godine pojavio se mali članak pod naslovom "Pravili drogu umesto lekova" sa nadnaslovom "Pod istragom četvoro bivših radnika ICN Galenika". Iz članka se vidi da je tokom 1993. i 1994. godine u Galenici proizvedeno 720 kilograma preparata "kaptagon". Ovaj preparat je po hemijskom sastavu fenetilin i on je, i u našim i u međunarodnim propisima, u istoj grupi sa amfetaminom – lek koji može da se zloupotrebi, a iz članka proizilazi da je bio namenjen ilegalnom tržištu. U vezi sa ovim slučajem nikada se nije digla nikakva hajka, iako je reč o grupi od najmanje pet osoba (dovoljno za organizovanu kriminalnu grupu). Da li hajke nije bilo jer se radilo o proizvodnji u društvenoj firmi ili su imali boljeg Bracanovića, koji se u sudskim spisima ni ne pominje kao okrivljeni, a trebalo bi ako je suditi po tekstu u "Vremenu", ili nisu ugrožavali interese organizatora hajke na Milana Zarubicu? Bojimo se da odgovor na ovo pitanje neće nikada biti dobijen.

Još jednom podvlačim, vreme izlaska članka u "Vremenu" stvara mučan utisak pokušaja uticaja na vrhovnu sudsku instituciju preko javnog mnjenja i nameće pitanja kao u naslovu ovog članka, kao i pitanje ko su stvarni proizvođači ekstazija čija se "sabrana dela" pripisuju Milanu Zarubici.

Nebojša Pavlović, za nepravosnažne osuđene članove grupe Milana Zarubice