Vreme
VREME 787, 2. februar 2006. / POŠTA

Podaci postoje

"Zanemareni i zaboravljeni", "Vreme" br. 785

U vezi sa člankom želimo da iznesemo određene podatke koji se ne smeju izostaviti ako se čitaocima želi dati potpuna slika o domovima za smeštaj osoba sa posebnim potrebama, što je i bila tema pomenutog teksta.

Najpre, netačan je podatak da "niko u Srbiji ne zna koliko tačno ima osoba sa posebnim potrebama u domovima razasutim po unutrašnjosti". Naglašavamo da je osnivač domova Vlada Republike Srbije, koja u potpunosti snosi ili, u najmanju ruku, učestvuje u troškovima smeštaja korisnika, pa samim tim ima i evidenciju o njima. U Informacionom sistemu Ministarstva objedinjeni su podaci korisnika svih domova za smeštaj osoba sa posebnim potrebama u Republici Srbiji i u decembru 2005. godine bilo ih je 4898. Podaci o korisnicima domova ažuriraju se svakog meseca.

Kada je u pitanju dom smešten u konaku manastira Sveta Petka, želimo da istaknemo da Ministarstvo najvećim delom snosi troškove hrane, higijene, smeštaja, energije, održavanja i pomoćnog osoblja doma, i naročito činjenicu da ono u potpunosti snosi troškove smeštaja teško ometenih osoba, dok umereno ili lakše ometene osobe učestvuju u troškovima sa prihodima koje imaju. Troškovi ovog doma, u kome su smeštena 92 korisnika, za decembar 2005. godine iznosili su 1.339.235 dinara, a Ministarstvo je učestvovalo sa 1.076.027 dinara.

Svakako smo svesni činjenice da je stanje u mnogim ustanovama veoma teško i da smo i dalje suočeni sa velikim brojem problema koji su rezultat dugogodišnje stagnacije u oblasti socijalne zaštite. Ipak, naše ministarstvo čini sve kako bi, ne samo pomoglo osobama koje koriste usluge naših ustanova već i kroz reformske zakone ovu oblast uredilo i podiglo na nivo evropskih standarda. Smatramo da ove napore, kao i naša dosadašnja postignuća u oblasti socijalne zaštite ne bi trebalo zanemariti.

Služba za informisanje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike