Vreme
VREME 768, 22. septembar 2005. / POŠTA

Fascinantna kultura

"Eskim u Pančevu"; "Vreme" br. 767

Dozvolite da izrazim svoju zahvalnost redakciji koja je našla za shodno da objavi članak "Eskim u Pančevu" i time makar malo dotakne pitanje jedne fascinantne i autohtone kulture u Kanadi, s kojom sam se prvi put zaista sreo po mom dolasku u svoju novu domovinu Kanadu, pre mnogo godina. Kultura Inuita je danas cenjena zbog svog originalnog izraza, naročito slikarstvo i skulpture od raznih vrsta životinjskih kostiju i kamena.

Žao mi je samo što je autor članka propustio da nešto napiše o etičkim i moralnim principima Inuita kao i njihovom odnosu prema prirodi i ostalim oblicima života, npr. o traženju oproštaja od životinje koju se spremaju da ubiju samo radi hrane, naravno. Mislim da bi naš narod u ovim vremenima mogao mnogo toga da nauči od ovih plemenitih ljudi i njihovog stradanja od moderne civilizacije.

Miodrag Perišić, elektronskom poštom