Grafikon >

Ima se, može se.... (najveći posednici zlata u svetu u procentima)

 
(Od sivog odsečka, u smeru kazaljke na satu) Ostatak sveta, EU, SAD, MMF&ECB, Švajcarska; Japan, Velika Britanija, ostale evropske zemlje po 2%

Preko 80 odsto svetskih zaliha zlata nalazi se u posedu 11 zemalja EU-a, SAD, Švajcarske i najvećih monetarnih organizacija (Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke, itd.) čije je sedište uglavnom u EU-u. Na ostatak sveta otpada svega 15 odsto svetskih rezervi zlata, od čega većinu imaju Japan, Kina, Rusija i Indija. Ovaj odnos reflektuje stanje u svetskoj ekonomiji u poslednjih 30 godina i zloupotrebe ekonomske moći u političke svrhe. Osnovno pitanje je da li će se ovaj neravnomeran odnos snaga promeniti u budućnosti s obzirom na veliki ekonomski rast Kine, Indije i Rusije u poslednjoj deceniji.

Priprema podataka: Centar za proučavanje alternativa
Izvor: www.pamp.com


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST