To je život, to nije reklama

„Šoferska je tuga pregolema"; "Vreme" br. 744

U realnom svetu, kada saobraćajni policajac želi da vam progleda kroz prste zbog krupnijeg prekršaja, naplati vam kaznu za sitniji. Najčešće je to kazna za nevezani pojas (ako ste vezani, policajac vam ljubazno kaže da ga odvežete, forma mora da se zadovolji). U reklami za kafu, o kojoj je reč u tekstu, čak ni za tim nema potrebe budući da ni vozač ni suvozač(ica) nisu vezani. Za reklamu, koju između ostalih potpisuje i MUP Srbije, to je jednostavno nedopustiv propust.

Ali, mene tu više zbunjuje nešto drugo. Kada je „drug Tihi" postao „gospodin Tihi"? Budući da se radi o imaginarnom liku, da li sam ja propustio neki nastavak serije ili je to još jedna trapavost autora reklame?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST