Vreme
VREME 745, 14. april 2005. / POŠTA

Logička konfuzija

"Izvinjenje nepomenutima? Ne može"; "Vreme" br. 744

Kada već nekom odgovarate za ono što mislite da (ni)ste napisali, onda je uputno makar podsetiti se o čemu je zapravo reč. Rečenica koja glasi "... ovde su mnoge škole veoma sumnjivog kvaliteta. Recimo, onaj fakultet za odbranu i zaštitu, na kome je doktorirala drugarica Mira Marković, ali, nije valjda samo ona, i nije valjda sumnjiva samo ta škola?", pretpostavljam čak i za apstraktne mislioce poput gđe Popović, ima svoj sasvim konkretan predmet (subjekt) koji je sve samo ne "generički". Zato nema mesta čuđenju što se neki fakultet neoprezno "prepoznao" u nazovi "generičkom pojmu" koleginice Popović. U suprotnom, pravopisnim greškama i ideološkom podmetanju pridružuje se i logička konfuzija.

Razumem da je teško javno izviniti se za nešto što je izazvano nepoznavanjem činjenica i u pravednoj retoričkoj vatri. Ne razumem, međutim, zašto je zbog toga potrebno naknadno svađati se sa zdravim razumom. O dobroj volji i građanskim manirima da ne govorimo...

Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta civilne odbrane Univerziteta u Beogradu