Helmut Matthies >

Istine radi...

"Kultura na javnoj sceni"; "Vreme" br. 733

U pismu objavljenom u vašem nedeljniku dr Jasminka Godovac-Cimerman pridaje sebi ključnu ulogu u osnivanju i vođenju kompanije ProteoSys AG. Istine radi želim da vam predočim sledeće činjenice: 1. dr Godovac-Cimerman je vlasnik samo manjeg broja deonica naše kompanije, 2. dr Godovac-Cimerman nije stručnjak u oblasti istraživanja matičnih ćelija i zbog toga nikad nije bila uključena u projekte koji se odnose na matične ćelije u kompaniji ProteoSys AG i 3. dr Godovac-Cimerman je isključena iz naučnog odbora ProteoSys AG i nema pravo da predstavlja i govori u ime kompanije ProteoSys AG.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST