Štrajk u JAT-u >

Podgrevanje

Direktor vidi rešenje u obračunavanju rasta fonda plata u skladu s inflacijom, štrajkači sumnjaju da se problem može rešiti povećanjem od tri odsto, a ministar za kapitalne investicije zahteva da se zajednički jezik nađe u roku od 24 sata

Po drugi put ove godine zaposleni na održavanju aviona, nezadovoljni platama, stupili su u štrajk sa istim zahtevom: da im mesečne prinadležnosti ubuduće budu dvostruko veće, a dok se to ne ostvari, avioni neće redovno leteti. Poslovodstvo je u julu tvrdilo da nije moguće udovoljiti zahtevima štrajkača zbog Uredbe Vlade Srbije po kojoj je fond zarada u javnim preduzećima ograničen i može rasti samo u skladu sa stopom inflacije. Posle jedanaest dana pregovaranja poslovodstvo je popustilo i sklopljen je sporazum da će štrajkačima izaći u susret, ali postepeno. Kako su plate posle kratkotrajnog povećanja vraćene na prethodni nivo, štrajk je ponovo pokrenut.

Potpredsednik republičke vlade Miroljub Labus tvrdi da je najveći problem baš sa menadžmentom JAT-a koji je probio ograničenje fonda plata uprkos Uredbi i da sad sami moraju da nađu rešenje. "Ne verujem da kao vlada možemo išta da uradimo, sem da smenimo poslovodstvo", rekao je.

Sa povećanjem zarada u julu fond plata je povećan za više od 8,5 odsto, na koliko je rast za ovu godinu ograničen. U avgustu još više. Vlada je reagovala i iznosi u kovertama su u septembru vraćeni tamo gde su bili pre štrajka, čak su umanjeni za dvadeset odsto. Poslovodstvo JAT-a se ponovo našlo u neprijatnoj situaciji: unutrašnji saobraćaj je ponovo redukovan i sveden na dva leta, jedan "kružni" i jedan "direktni".

Direktor Aleksandar Milutinović vidi rešenje u obračunavanju rasta fonda plata u skladu s realnom, a ne projektovanom inflacijom: "Ta razlika od pretpostavljene do stvarne inflacije dovešće rukovodstvo JAT-a u poziciju da raspolaže većim obimom novca i on bi bio usmeren ka kategorijama zaposlenih koje su od vitalnog značaja za kompaniju." Napominje da se plate zaposlenih ne izdvajaju iz budžeta jer JAT uspešno posluje. S druge strane, štrajkači su izrazili sumnju da se problem može rešiti povećanjem budžeta zarada od svega tri odsto, već radikalnom promenom načina obračunavanja zarada.

Prema tvrdnjama štrajkača, najveća isplaćena zarada u ovoj kompaniji je trideset puta veća od najniže. Najviše su plaćeni piloti, između 300.000 i 350.000 dinara, najniže radnici na održavanju higijene, oko 10.000. Igor Šarenac, predsednik Sindikata avio-inženjera, kaže da se inženjerska plata kreće od 23.000 do 50.000 dinara, s tim što najveći broj inženjera koji nije na šefovskim mestima ne prima platu veću od 35.000. Zbog toga i štrajkuju i insistiraju na izmeni unutrašnje raspodele po ugledu na evropske standarde, po kojima plata avio-inženjera mora iznositi 40 odsto pilotske, kao i na smanjenju raspona zarada na jedan prema deset. To bi, otprilike, značilo da bi najviše plate u nacionalnom avio-prevozniku morale da se smanje, na šta piloti sigurno ne bi pristali.

Prema rečima generalnog direktora, pilotska plata iznosi svega 140.000 dinara, a sve ostalo je stimulacija i nadoknada za prekovremeni rad. S druge strane, predsednik samostalnog sindikata avio-mehaničara Dragan Bogdanović kaže da su osnovne zarade u ovoj kompaniji zvanično u rasponu jedan prema tri, ali da je različitim aneksima Pojedinačnog kolektivnog ugovora raspon desetostruko povećan. Zbog toga, jedan od štrajkačkih zahteva je i ukidanje aneksâ kojima se određuju stimulacije. Oni ukazuju i na izrazito velika primanja u službama koje nisu od vitalnog značaja za funkcionisanje avio-prevoza. Tako, na primer, plata pojedinih sekretarica u Medija centru ista je kao i plata avio-inženjera.

Štrajku avio-inženjera priključio se i sindikat avio-mehaničara jednosatnim štrajkovima zbog kojih jutarnji međunarodni letovi kasne u proseku po pola sata. Kao razlog za štrajk mehaničari navode nepoštovanje julskog sporazuma menadžmenta i sindikata o platama.

Među štrajkačima se nazire i klica razdora: Samostalni sindikat inženjera vazduhoplovstva Srbije, naime, insistira da rukovodstvo počne pregovore o njihovom zahtevu za uvođenje novog modela raspodele zarada, ali bez prisustva predstavnika drugih sindikata, odnosno da prihvataju poziv na pregovore o novom pojedinačnom kolektivnom ugovoru sa predstavnicima drugih sindikata, ali samo kao "paralelan kolosek" direktnim pregovorima.

Ministar za kapitalne investicije i saobraćaj Velimir Ilić je u razgovoru sa poslovodstvom JAT-a i predstavnicima šest sindikata koji su u štrajku, ili štrajkom prete, zahtevao da se u roku od 24 sata nađe zajednički jezik i štrajk prekine. Nije rekao šta će biti ako se sporazum ne postigne. Dok se to ne dogodi, jutarnji međunarodni letovi će kasniti, a prema Crnoj Gori leteće svega dva aviona: jedan na novouspostavljenoj kružnoj liniji i jedan na direktnoj. Iako je saobraćaj redukovan, gužvi na aerodromu nema, a karte za Tivat i Podgoricu mogu se kupiti danas za sutra.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST