Milomir Kuzmanović, Radoslav Gojak >

Jednostavan zaključak

"Radnik, vlasnik i mešetari"; "Vreme" br. 708

U intervjuu objavljenom u "Vremenu" autora Miše Brkića sa dolepotpisanima Milomirom Kuzmanovićem i Radoslavom Gojakom, pojavila se jedna neprecizna formulacija koja nije potekla ni od jednog od dolepotpisanih, a koju ovom prilikom želimo da preciziramo.

Naime, do 27. jula lice koje zahteva svoj upis u sudski registar nije postupilo po zaključku Suda i dostavilo punomoćja kojima dokazuje da su na Skupštini koja ga je imenovala zaista bili zastupani akcionari sa onim brojem akcija za koje to lice tvrdi da su ga imenovali.

Takva punomoćja do sada nisu prezentirana ni preduzeću Termoelektro a.d., ni sudu, ni bilo kom drugom, niti mogu biti prezentirana jer jednostavno ne postoje, o čemu smo blagovremeno obavestili Sud i ukazali na moguću pojavu falsifikovanih punomoćja. Iz ovakvog stanja stvari smo zaključili da sud jednostavno mora odbiti takav zahtev za upis.

S poštovanjem,


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST