Politička telefonija (4) >

Izveštajem na izveštaj

U Vladu su umesto jednog stigla dva izveštaja po kome je JP PTT većinski vlasnik Mobtela, ali sa različitim procentima vlasničkog udela. Mobtel najavljuje formiranje svoje komisije koja će takođe utvrđivati ko šta poseduje u ovoj kompaniji, u opticaju je i Izveštaj Komisije Ministarstva za kapitalne investicije po kome država u ovom poslu nije pretrpela štetu, raste temperatura na relaciji Mlađan Dinkić – Velimir Ilić... Po svemu sudeći leteće perje, ako se drugačije ne dogovore

I:\web\slike-ok\32-1.jpg IMPULSE - ČIJI LI SI: Bogoljub Karić

Međuresorna vladina komisija, posle skoro tri meseca od kako je osnovana da bi rasvetlila vlasničko zamešateljstvo u prvom operateru mobilne telefonije u Srbiji – Mobtelu, završila je svoj posao i Vladi prosledila Izveštaj u kome se zaključuje manje-više sve ono što se i ranije znalo i o čemu "Vreme" piše već, evo, četiri nedelje: da je osnivačkim ugovorom po kome je Mobtel osnovan prekršena nekolicina zakona i to po više aspekata, da dobar deo dokumentacije o prve tri godine rada ovog preduzeća ne postoji, odnosno Komisiji nije bila dostupna, da jedan od osnivača nije ispunio ugovorne obaveze tako da je JP PTT većinski, a ne manjinski vlasnik Mobtela kako u ugovoru piše, i to sa vlasničkim udelom od 58,76 odsto. Suvlasniku, kome se tačno ime ne zna, jer se u dokumentaciji pominju dva naziva: Sistem "Braća Karić" – BK Trejd Moskva, odnosno BK Trejd iz Moskve, ima svega 41,24 odsto ove kompanije.

"Izveštaj je sačinjen na osnovu Ugovora o osnivanju Mobtela i dostupne dokumentacije iz perioda od 1994. do 1997. u kome su ugovorne strane bile obavezne da ispune svoje obaveze", objasnio je za "Vreme" prof. Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta. "Poslovanje preduzeća posle ovog perioda posao je za neku drugu komisiju." Rad ove Komisije bio je praćen opstrukcijom sa raznih strana što u izveštaju i piše: iz Mobtela nisu dobili ništa od dokumentacije koju su tražili, na neka dokumenta iz Ministarstva za kapitalne investicije, ali i iz JP PTT-a, čekalo se i po mesec dana, dok neka nisu uopšte ni stigla.

JEDAN, DVA...: Izveštaj su potpisala samo četiri člana Međuresorne komisije. Svoj potpis na njega nije hteo da stavi Tihomir Živanović iz Ministarstva privrede. Kaže da je skupio 98 odsto materijala potrebnih za pravljenje izveštaja, a da su članovi Komisije samo od dela sakupljenog napravili kolaž nepotpunih ali i netačnih podataka koji on nije spreman da potpiše. Nije, tvrdi, svoje mišljenje izdvojio već je sačinio svoj izveštaj koji je "bolji i precizniji" i predao ga Vladi. U svom pismu Vladi predložio je da se celokupni materijal dostavi Javnom tužilaštvu i pravobranilaštvu, kao i Sekretarijatu za zakonodavstvo i da se od njih zatraži tumačenje. Usvajanje Izveštaja međuresorne grupe okarakterisao je kao primer kako država ne treba da funkcioniše, a o detaljima svog izveštaja nije hteo ništa da kaže.

"Živanović je, kao dugogodišnji glavni inspektor za telekomunikacije u Ministarstvu saobraćaja, po prirodi stvari najupućeniji u slučaj, jer prati Mobtel od osnivanja", rekao je za "Vreme" prof. Branko Kovačević. Po njemu, izveštaji su uglavnom isti, da je samo u pitanju drugačiji pristup u tumačenju razlike u fakturama koje je dostavio proizvođač telekomunikacione opreme Erikson i carinske evidencije šta je u zemlju ušlo. Reč je o opremi vrednoj deset do 13 miliona dolara što se u Eriksonovim fakturama vidi, ali nigde više. Kako na terenu nije moguće ustanoviti šta od opreme zaista postoji a šta ne, jer je rasuta po teritoriji zemlje, delom i na Kosovu, Komisija je, kaže, bila mišljenja da je sporna oprema plaćena i instalirana i da treba Mobtelu dozvoliti mogućnost da naknadno o tome dostavi dokumentaciju, ako želi. Živanović je, kaže, bio mišljenja da tu opremu ne treba uzimati u obzir. "Ako ta oprema ne bude uračunata u osnivački ulog BK Trejda, njegov udeo bi pao na svega 30 odsto", objasnio je prof. Kovačević.

...TRI, ČETIRI...: U opticaju je i Izveštaj radne grupe koju je formiralo Ministarstvo za kapitalne investicije koja se bavila istom temom. Zaključak ove komisije je da ugovor o osnivanju Mobtela nije štetan za ugovorne strane, time ni za državu, te da je sklopljen u skladu sa tada važećim zakonima, da ova kompanija poseduje sve dozvole i rešenja nadležnih organa, da su od 1997. do 2002. godine Savezni devizni inspektorat, Republička uprava javnih prihoda, Savezni tržišni inspektorat i MUP izvršili 53 kontrole poslovanja Mobtela, i da ništa što bi državne organe zanimalo nije pronađeno. U Izveštaju su kao dokaz o pravnoj valjanosti osnivačkog ugovora navedena i mišljenja Republičkog javnog pravobranilaštva, Saveznog ministarstva pravde, kao i vladine komisije formirane povodom slučaja Mobtel 2001. godine. Po njima, problema nema.

Na nedavnoj Konferenciji građevinara Srbije, ministar za kapitalne investicije Velimir ilić je izjavio da je tačno da u Mobtelu ima problema, ali da se oni moraju rešavati na korektniji način: "Smatram da je vansudsko poravnanje jedino rešenje, a ne da se sve vrti u okvirima jedne političke stranke, za šta imam dokaze." Rekao je i da će, ako se ne uozbilje, "leteti glave mnogim političarima koji su ušli u najprljaviju igru u istoriji Srbije". Čije su glave u pitanju i kako će one leteti nije precizirao. Nekoliko dana kasnije ministra finansija Mlađana Dinkića nazvao je neozbiljnim jer se nije pojavio na sastanku na kome je trebalo pregovarati o deblokiranju računa Mobtela.

Advokat Mobtela Sava Anđelković takođe se zalaže za vansudsko poravnanje, ali je najavio da će i BK Grupa sastaviti ekspertsku grupu koja će proceniti spornu vlasničku strukturu: "Kao što je Vlada Srbije uradila i angažovala jednu grupu svojih eksperata, tako isto je BK Grupa angažovala svoje revizorske kuće i stručnjake koji će dati svoje viđenje procenta kapitala i sugestiju kako da se eventualno postigne mirno rešenje." Kako je najavio, BK Grupa će u narednih nekoliko dana objaviti koji je odnos udela u vlasništvu spremna da prihvati u eventualnom vansudskom poravnanju: "Ovo što je Vlada Srbije ponudila je samo jedan od predloga jednog partnera, ali taj predlog mora da proceni i druga strana, BK Grupa, i da oni vide u svojim kalkulacijama koliko je to približno i kako treba eventualno da se koriguje." Po ovoj izjavi, mora se primetiti, postoji znak jednakosti između jednog od osnivača čiji je vlasnički udeo pod znakom pitanja i samog preduzeća u kome se vlasnička struktura razmatra, kao i da ima šta da se koriguje.

GDE SU PARE: Ako se ispostavi da je JP PTT većinski vlasnik Mobtela, neće moći da se zaobiđe pitanje upravljanja ovim preduzećem u prethodnom periodu, kao i enigma poslovanja na pozitivnoj nuli. Mobtel, naime, uprkos elementarnoj logici, za sve godine postojanja nije iskazao nikakvu dobit. S druge strane, po "biznis planu" za prvih deset godina postojanja predviđena je dobit od preko 400 miliona dolara. Kako u svetu ne postoji operater mobilne telefonije koji posluje sa gubitkom, ako je u vlasništvu države, postavlja se pitanje gde su pare. To pitanje, međutim, za sada niko ne postavlja, već samo ko koliko poseduje, e da bi se moglo udomiti. Zato je vansudsko poravnanje svima najdraži način razrešenja ovog spora.

Pravni zastupnik BK Trejda pred Arbirtažnim sudom ciriške trgovinske komore Jovanka Babić tvrdi da je taj sud jedini i isključivo nadležan za utvrdjivanje vlasničkih odnosa, pred kojim je i pokrenut arbitražni postupak, i očekuje da tamo bude utvrdjena vlasnička struktura. U saopštenju kompanije Mobtel poručuje se da, bez odobrenja tog suda, neće biti komentarisani zaključci Medjuresorne komisije Vlade Srbije.

Kako god, Vlada je izveštaj radne grupe usvojila, drugi "Živanovićev" primila na znanje, o ostalima se nije izjašnjavala. Izdato je i saopštenje za javnost tipa "videćemo šta ćemo". Kako "Vreme" saznaje, oba izveštaja su upućena Savetu za borbu protiv korupcije koja će ih uzeti u postupak već krajem ove nedelje. Od sada će rašomonijada Mobtel ići na dva koloseka koji će se povremeno ukrštati: Vlada će gledati šta će, Savet za borbu protiv korupcije će se baviti nelegalnim radnjama i protivpravnim pribavljanjima materijalne i druge koristi vezanih za Mobtel. Profesor Kovačević kaže da celokupnu dokumentaciju o tome poseduje Ministarstvo unutrašnjih poslova još od 2002. godine. Na Savetu je, između ostalog, da iščačka i obnaroduje zašto po tom pitanju ništa do sada nije učinjeno i ko je za to odgovoran. Dragoceno štivo za taj posao biće, nema sumnje, već pomenuti Izveštaj Komisije Ministarstva za kapitalne investicije: pominje se tamo mnogo imena, a ima i nekih potpisa.


 

Ajd Jovo nanovo

Vlada Srbije je usvojila Izveštaj Međuresorne radne grupe za ispitivanje vlasništva u kompaniji Mobtel, sa zaključcima:

1. Usvaja se Izveštaj Međuresorne radne grupe za ispitivanje vlasničkih odnosa u Kompaniji mobilne telekomunikacije "Srbija" BK-PTT d.o.o. (Mobtel).

2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u saradnji sa Ministarstvom za kapitalne investicije, pokrene inicijativu za privatizaciju u preduzećima koja obavljaju delatnosti iz oblasti telekomunikacija, u skladu sa Zakonom.

3. Zadužuju se nadležna ministarstva da pokrenu postupak za izbor finansijskog savetnika – konsultanta u postupcima privatizacije u preduzećima koja obavljaju delatnost iz oblasti telekomunikacija, u skladu sa Zakonom.

4. Vlada Republike Srbije predložiće preduzeću Sistem "Braća Karić" – BK Trejd Moskva, odnosno BK Trejd iz Moskve, i preduzeću JP PTT saobraćaja "Srbija" upisivanje dodatnog osnivačkog kapitala u skladu sa Izveštajem Međuresorne radne grupe.

5. U slučaju da preduzeće Sistem "Braća Karić" – BK Trejd Moskva, odnosno BK Trejd iz Moskve, ne prihvati predlog iz tačke 4. ovog zaključka Vlada će odlučiti da li će se uključiti u postupak arbitraže ili predložiti zaključenje vansudskog poravnanja.

6. Obrazuje se Komisija na ministarskom nivou sastavljena od predstavnika Ministarstva privrede, Ministarstva za kapitalne investicije, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i generalnog direktora JP PTT saobraćaja "Srbija" za pregovore sa kompanijom Sistem "Braća Karić" – BK Trejd Moskva.


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST