Podlistak - samouprava >

Strogo kontrolisana vlast

Lokalna samouprava u Srbiji, bila je tema okruglog stola, održanog polovinom aprila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U okviru programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji, pod pokroviteljstvom Agencije za međunarodni razvoj SAD, Centar za javnu i lokalnu upravu – PALGO centar i Fakultet političkih nauka organizovali su javnu raspravu kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalne konferencije gradova i opština, organi pokrajinske uprave i lokalne samouprave, predstavnici međunarodnih organizacija kao i domaći stručnjaci u ovoj oblasti. Uvodničari i moderatori skupa bili su dr Mijat Damjanović, dekan Fakulteta političkih nauka, dr Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta i Rodoljub Šabić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u prethodnoj Vladi. Iako pozvani predstavnici Srpske radikalne stranke, kao predlagači novog zakona o lokalnoj upravi, nisu se pojavili za okruglim stolom. "Vreme" u ovom podlistku objavljuje glavne akcente iz uvodnih izlaganja i rasparave.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST