Vreme
VREME 680, 15. januar 2004. / POŠTA

Nađa Milosavljević:
Čovek je ubio Liberti Valansa

"Pun kufer marketinga"; "Vreme" br. 678

Poštovani, u broju 678, u tekstu "Pun kufer marketinga" Nadežde Milenković, potkrala se greška. Uopšte se na radi o filmu Ko je ubio Liberti Valans već još duže Čovjek koji je ubio Liberti Valansa. Smatram da je greška plod neznanja, jer ko god je gledao isti film nikada ne bi mogao zaboraviti njegov naslov. Ako je došlo do greške u imenu ovog čuvenog filma, pitam se da li ih ima još – jer i moje znanje je ograničeno. Ubuduće provjeravajte prije štampanja.

Nađa Milosavljević, elektronskom poštom