Navigator >

Ja pa ja

Nemam običaj da zloupotrebljavam rubriku pišući o sebi, ali ovoga puta tako se zalomilo. Radi se, naravno, o biračkom spisku odnosno sajtu www.birackispisak.sr.gov.yu, gde (ukoliko imate biračko pravo u Srbiji) možete proveriti jeste li ispravno upisani i gde treba da glasate. Procenio sam se zgodnim za testiranje ove datoteke iz jednog krajnje banalnog razloga. Početkom septembra, ne sluteći da se spremaju izbori, zvanično sam promenio prebivalište. Tako da sam se našao u dilemi gde će me uputiti da glasam, a navedeni sajt upravo bi trebalo građanima da razbistri nejasnoće te vrste.

Sajt "biračkog spiska", da ga tako nazovemo, jednostavan je za upotrebu. Nema suvišnih detalja, potrebno je samo upisati matični broj i dobija se kompletan rezultat (ime i prezime, ime oca, opština i biračko mesto). Pretpostavka je, naravno, da je sajt dobro zaštićen i da ne postoji mogućnost da neko naprosto "svuče" birački spisak na svoj kompjuter što bi moglo imati rđave posledice.

Na sajtu je jasno naznačeno da birački spisak "preseca" stanje na dan 1. avgusta 2003. Shodno tome rezultat mog interesovanja mogao se naslutiti. Vode me na staroj adresi i trebalo bi da glasam gde sam i do sada glasao. I, da je tako ostalo, teško da bi se našlo razloga da ova rubrika postojanju biračkog spiska na internetu posveti više od dve rečenice.

Gledajući TV B92 saznao sam, međutim, za postojanje još jednog sajta sa podacima o biračima i to na adresi www.birackispisak.beoland.com. Adresa je krajnje zbunjujuća. Za razliku od prethodne, koja je po strukturi zvanična (sr.gov.yu je internet domen vlade Srbije), ovde se radi o američkoj komercijalnoj prezentaciji (.com). Takođe, vlasnik prezentacije je Beoland (kod internet domena "stariji" je uvek onaj koji se nalazi desno, možete to zvati i "pravilo desne strane" tako da je u sr.gov.yu, na primer, jasno da je yu "starije" od sr).

Beoland.com je prezentacija Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda. Veoma interesantan sajt kojem vredi posvetiti malo pažnje u nekom od narednih brojeva. Nije jasno zašto Direkcija nije pod domenom Beograda, beograd.org.yu, ali to nije tema ove priče. Ali, nije jasno ni zašto bi se na tom mestu nalazio birački spisak, doduše samo sa podacima o Beograđanima? Tim svojim dilemama ne bih vas opterećivao da ukucavanjem svog matičnog broja na Beolandovom sajtu nisam došao do neobičnog saznanja: vodim se na novoj adresi (navedeni su čak i ulica i broj, što otvara i pitanje zaštite privatnosti) sa pripadajućim biračkim mestom na kojem do sada nikada nisam glasao! Takođe, kao relevantan datum ažurnosti spiska naveden je 24. oktobar!

Dok mi ne stigne (stignu) poziv (pozivi) za glasanje, ne bih se upuštao u špekulisanje da li sam dva puta upisan. Pretpostavljam da se takva mogućnost eliminiše kontrolom matičnog broja. Ali, ostajem zbunjen zašto se na zvaničnom sajtu nude zastareli podaci (od 1. avgusta do 16. novembra stasaće barem 20.000 novih birača kojih neće biti na spisku na internetu), ako nezvanični sajt pokazuje da je to moguće prevazići? Naročito ako želimo da verujemo da se birački spisak nalazi pod kontrolom samo jedne institucije, Ministarstva za lokalnu samoupravu.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST