Vreme
VREME 533, 22. mart 2001. / KULTURA

Scena:
Oporezivanje kiča

U okviru rasprave o stanju u kulturi, Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije podržao je u ponedeljak inicijativu ekspertskog tima Ministarstva za kulturu o utvrđivanju amandmana na Predlog zakona o porezu na promet i Predlog zakona o porezu na promet preduzeća, kojima bi bile ukinuta poreska obaveza za prodaju kulturnih i umetničkih dela vrhunskog kvaliteta i omogućene poreske olakšice za preduzeća koje sponzorišu kulturnu delatnost. Ministar kulture Branislav Lečić predstavio je članovima ovog odbora i nacrt predloga novog kulturnog modela koji je izradilo Ministarstvo.