Sonja Ćirić >

Ton ispravan

"Pogrešna slika i ton"; "Vreme" br. 641

Preslušala sam kasetu na kojoj je snimljen razgovor sa gospodinom Nikolom Bertolinom kako bih proverila opravdanost zamerki koje je uputio povodom teksta "Buka i haos nadrealizma" i čula sledeće:

"Tamo sam ja spajao delove teksta od onoga što je ostavio Crnjanski, ostavio je haos...", rekao je gospodin Bertolino, što meni nije davalo osnova da zaključim da ga je i poznavao. Zatim je o Crnjanskom rekao: "A tačno je da je bio naklonjen desnim ideologijama, koketovao sa fašizmom, ne koketovao nego je direktno te ideje propagirao, i pomalo prema svojim kolegama književnicima bio nepravedan, potkazivao ih je maltene u štampi, policiji i tome slično", dakle, onako kako je preneto u tekstu. Treća zamerka se odnosi na knjigu o Rembou gospodina Bertolina. "Nadam se da će knjiga izaći, u Francuskoj, jednog našeg autora o Rembou, da se uključim u taj krug remboista na tom nivou. Inače ovde je knjiga ocenjena da čini čast našoj esejistici", reči su gospodina Bertolina koje daju osnovu za zaključak da će ga to delo uključiti u krug svetskih remboista, kako i piše u mom tekstu. Poslednja zamerka se odnosi na ovaj deo mog teksta : "... i piše drugu knjigu svojih Antinaci memoara", odnosno na reč "knjiga" kojom sam nazvala rad gospodina Bertolina. On ga je ovako opisao: "... pišem moje antinaci memoare... Napisao bih tematske memoare, obradio sam već detinjstvo... A drugi deo biće ono što sam doživeo kao pripadnik tih kulturnih krugova, to tek treba da napišem..."

Jednostavnim upoređivanjem snimljenog razgovora i napisanog teksta lako je zaključiti da li su i koliko zamerke opravdane.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST