Evropa na mreži

Ovog puta predstavljamo sajtove koji promovišu saradnju zemalja u regionu Jugoistočne Evrope.

Ekonomski razvoj: Odličan zajednički portal Svetske banke i Evropske komisije sadrži vesti, najave događaja, ključne dokumente, podatke o zemljama i projektima Svetske banke, linkove brojnih regionalnih inicijativa i programa.

Regionalne inicijative: Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope usvojen je u Kelnu 1999. godine, kao prekretnica u vođenju politike prema regionu. Sajt pruža informacije o strukturi, aktivnostima i partnerima Pakta, kao i glavnim ciljevima za 2003. godinu. Od ostalih brojnih inicijativa izdvajamo SECI (Southeast European Cooperative Initiative) usmerenu na borbu protiv prekograničnog kriminala. Tu je i SELDI Inicijativa (Southeast European Legal Development Initiative) koja se zalaže za izgradnju vladavine prava i demokratskih institucija. TTFSE Program (Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Program), www.ttfse.org, ima za cilj poboljšanje trgovine i saobraćaja u osam zemalja regiona.

Obrazovanje: Program TEMPUS Saveta ministara EU promoviše reformu institucija visokog obrazovanja u zemljama Centralne i Istočne Evrope, u skladu sa izmenjenim političkim, socijalnim i ekonomskim potrebama, . TEMPUS III traje od 2000. do 2006. i namenjen je zemljama Jugoistočne Evrope, www.etf.eu.int/tempus.nsf. Program Instituta za otvoreno društvo HESP (Higher Education Support Programme), www.osi.hu/hesp, ima slične ciljeve u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Dokumenti: Svetska banka je u martu 2000. godine objavila svoj regionalni strateški dokument "Put ka stabilnosti i prosperitetu u Jugoistočnoj Evropi" (The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe), http://www.seerecon.org/RegionalInitiatives/WBRegionalStrategy/contents.htm. Evropska komisija je oktobra 2001. objavila CARDS Regionalni strateški dokument za god. 2000-2006, http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/news/ip01_1464.htm, koji predstavlja strateški okvir za pomoć regionalnim problemima i podizanje nivoa regionalne saradnje.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST