Pojmovnik EU i evropskih integracija

 

Centralnoevropska inicijativa (CEI): stvorena u novembru 1989. godine u Budimpešti, kao Quadrigonala, radi ojačavanja procesa KEBS-a. Osnivači: Italija, SFRJ, Mađarska i Austrija. Priključivanjem Čehoslovačke sledeće godine inicijativa je prerasla u Pentagonalu, a priključuvanjem Poljske 1991. u Hexagonalu. Svoj sadašnji naziv dobila je 1992. sa članstvom Slovenije, Hrvatske i BiH. Godinu dana kasnije pridružile su se i Makedonija, Češka i Slovačka, a 1996–97. Albanija, Bugarska, Rumunija, Belorusija, Ukrajina i Moldavija. SRJ je član od novembra 2000.

Inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SECI): pokrenuta od strane SAD 1996, radi podsticanja saradnje zemalja Balkana i olakšavanja njihovog ulaska u evropsku integraciju. SRJ se priključila u decembru 2000. godine, kao dvanaesti član iz regiona, a SECI zvanično podržava nekoliko zemalja i međunarodnih organizacija. SECI ima praktičan zadatak, da bude "fleksibilan okvir za pokretanje i sprovođenje konkretnih projekata i programa od interesa za zemlje učesnice".

Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope: Deklaracija Pakta usvojena je u Kelnu 10. 6.1999, a 30. 7. 1999. u Sarajevu je organizovan sastanak na vrhu zemalja učesnica. Postoje tri grupe učesnika: zemlje učesnici ("korisnici pakta" – balkanske zemlje i ostali: Mađarska, Slovenija i Turska), zemlje pomagači (članice EU-a, SAD, Rusija, Kanada i Japan) i međunarodne organizacije. Cilj Pakta je dugoročna stabilizacija, bezbednost, demokratizacija i ekonomska obnova i razvoj regiona. SRJ je postala član u oktobru 2000.

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSJIE): nastao 1996. na tragu ministarskih konferencija balkanskih zemalja (počev od 1988) koje su se nastavile i u ovom novom okviru, ali su proširene i samitima šefova država ili vlada. Obuhvata sve balkanske zemlje, uključujući Grčku i Tursku. Na sastanku u Bukureštu, u februaru 2000, usvojena je važna "Povelja o dobrosusedstvu u Jugoistočnoj Evropi", a na samitu u Skoplju, u februaru 2001, SRJ je posle dvogodišnjeg odsustva vraćena u članstvo. Sledeći samit PSJIE-a održava se u Beogradu, početkom aprila 2003.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST