Mladi pravnici Srbije >

Novoformirano udruženje

 

Mladi pravnici Srbije je udruženje mladih profesionalaca koje predstavlja odgovor "novog talasa" na propuste u obrazovnom procesu, na nedostatak informacija o najnovijim tendencijama u struci i sa željom za kontaktom i dijalogom jedne nove generacije pravnika.

Inicijativa za osnivanje ovakve nevladine organizacije krenula je iz centra pravosuđa Srbije i iz Palate pravde u Beogradu. Sudski pripravnici Prvog opštinskog suda u Beogradu, na osnivačkoj sednici održanoj u aprilu 2002. godine, istakli su da je cilj koji se želi ostvariti edukacija pravnika, razmena iskustava i bavljenje pitanjima od interesa za buduće donosioce odluka, unapređenje razvoja demokratije i stvaranje pravne i građanske države. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje pre svega organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti; organizuje mlade pravnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima; sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu; prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti prava.

Još na samom početku Udruženje je imalo podršku velikog kruga sudija, predsednika sudova, advokata, Pravnog fakulteta, Društva sudija Srbije, nevladinih organizacija... Dobri kontakti ostvareni već u startu pretočeni su u ozbiljnu saradnju sa ovim pojedincima i institucijama. Naročito se ističe kooperacija sa Pravosudnim centrom i prepoznat je zajednički interes obuke sudijskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita. Naši članovi su uključeni u rad komisije čiji je zadatak izrada modernog i interaktivnog programa obuke namenjene mladim pravnicima opredeljenim za dalji rad u pravosudju. Na ovaj način ujednačavala bi se i praksa obuke sudijskih pripravnika, koja je trenutno veoma razuđena.

Za nešto manje od godinu dana članovi našeg udruženja uradili su nekoliko projekata koji su imali za cilj modernizaciju pravosuđa i poboljšanje kvaliteta obuke mladih pravnika. U saradnji sa Prvim opštinskim sudom u Beogradu urađena je prva web-prezentacija suda u regionu, na kojoj se građani prvi put mogu informisati o radu suda i aktuelnim dešavanjima u pravosuđu. Na istoj internet strani nalazi se i prezentacija našeg udruženja na kojoj se možete obavestiti o radu našeg udruženja, novim projektima, seminarima ili potražiti pravnu pomoć za vaš problem. Popunjavanjem on-line pristupnice možete postati i naš član. Urađen je projekat Pravna klinika, kroz koji bi mladi pravnici u praksi proveravali svoja znanja i ujedno pomagali građanima u ostvarivanju njihovih prava. Uticali smo na predsednike sudova da sudijski pripravnici i praktično upoznaju rad u ostalim sudovima.

Naši članovi su do sada prisustvovali mnogobrojnim seminarima, i domaćim i regionalnim. Da provere svoje znanje ovi mladi pravnici mogli su na seminarima u Bečeju, Beogradu, Podgorici, Vrnjačkoj Banji, Sarajevu, Segedinu... Sa ponosom ističemo uspeh naše članice Jelene Rodić, koja je na regionalnom takmičenju Jugoistočne Evrope u simulaciji rada Međunarodnog suda pravde osvojila treće mesto i otvorila vrata našim članovima za učestvovanje na sličnim takmičenjima širom Evrope.

Udruženje Mladi pravnici Srbije jeste mesto gde članovi mogu zadovoljiti mnogobrojne potrebe i razviti nova prijateljstva. Održavanje promocija Udruženja idealna je prilika da se mladi profesionalci međusobno upoznaju i da se u neposrednom kontaktu bave pitanjima od interesa za njih. U okviru Udruženja mogu se nabaviti ulaznice za kulturne sadržaje u gradu uz odgovarajući popust. Mail-grupa mladih pravnika je idealno mesto za vođenje debata o najaktuelnijim pravnim pitanjima. Mladi pravnici mogu se pohvaliti i činjenicom da su osnivači Komore mladih Srbije i Crne Gore, kroz koju bi mladi ljudi različitih profesija koordinirali akcije radi poboljšanja svog položaja u državi.

U narednom periodu trudićemo se da u saradnji sa studentskim udruženjima i Pravnim fakultetom u Beogradu realizujemo projekat sudske prakse, koji bi budućim kolegama približio rad u sudovima i pomogao im da savladaju procesne predmete. Cilj nam je i da formiramo biblioteku koja bi našim članovima olakšala dalji naučno-istraživački rad. Osim toga, organizovaćemo stručne tribine, simulacije suđenja i seminare za buduće donosioce odluka, na kojima će kao predavači učestvovati najeminentniji pravni stručnjaci iz svih oblasti prava. Zakazane su posete Saveznoj skupštini, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu, prisustvovanje zasedanju Narodne skupštine, radu zakonodavnog odbora…

Generacija koja je svoju emancipaciju ostvarila na studentskim protestima odlučila je da svet ne menja rečima, već da aktivno pomogne društvu u potrazi za novim identitetom. Naučili smo da je preuzimanje obaveza preduslov za ostvarivanja prava.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST