Vreme
VREME 636, 13. mart 2003. / EXTRA

Aleksandar Miščević, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije:
Finansijski aspekti funkcionisanja Centra

Ugovorom zaključenim između Vlade Republike Srbije i Društva sudija Srbije o osnivanju Centra za stručno usavršavanje sudija, tužilaca i ostalih koji su vezani za pravosuđe, utvrđeni su i finansijski aspekti funkcionisanja ove važne institucije.

Pomenutim ugovorom Društvo sudija obezbedilo je osnovački ulog od 1,5 miliona dinara, dok je Vlada Republike Srbije obezbedila uslove za rad Centra, odnosno 300 kvadratnih metara poslovnog prostora. Sredstva za rad obezbeđena su od stranih donacija kojima rukovodi United Nation Development Program (UNDP).

Pored potpisnika ugovora, značajnu finansijsku podršku osnivanju Centra dali su Fond za otvoreno društvo i vlade Švedske i Holandije. Iz sredstava stranih donatora isplaćuju se zarade zaposlenih u Centru, kao i stranih konsultanata. Predsednik i članovi Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje obavljaju svoje funkcije na volonterskoj osnovi.

Kada je reč o finansiranju Centra za stručno usavršavanje sudija, treba imati u vidu izuzetno značajnu novinu koju je na predlog pravosuđa i Ministarstva pravde Srbije prihvatilo Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Srbije: Centar je uključen kao mala, ali za Centar veoma važna stavka u budžetu Republike Srbije u okviru glave koja se tiče pravosudnih organa.

Ovaj potez Vlade Republike Srbije naišao je na brojna odobravanja međunarodnih institucija, među njima i Svetske banke koja će takođe realizovati jedan svoj program u okviru Centra. Ministarstvo pravde Srbije planira da i u 2003. godini materijalno podrži rad Centra za stručno usavršavanje, pre svega pokrivanjem troškova tekućeg poslovanja i investicionih troškova.

Planira se da se nakon početne finansijske konsolidacije finansiranje Centra oslanja delimično na pomoć inostranih donatora i Vlade Srbije, a delimično na prihode koje sam ostvari. Krajnji je cilj da Centar postane finansijski nezavisan nakon što uspe da uspostavi princip prihodovnog funkcionisanja.