SKG

Odlazi stara, dolazi nova godina. Eto idealne prilike da pobacate đubre. Višedecenijsko iskustvo i precizna lokacija na kojoj je snimljena gomila papira – Dom omladine u Beogradu – pomogli su mi da se prisetim da mu ono SKGJ znači Stalna konferencija gradova Jugoslavije. Između ostalih, lepo piše na omotu, predsedavali su Beograd, Zagreb, Sarajevo… Domaćin kuće ispred koje je naš fotoreporter pronašao hrpu materijala čekao je više od 30 godina da se vlasnici fascikli i klasera jave, pa kako od ovih nema ni traga ni glasa, odlučio je da ih preda istoriji, što se najčešće izvede kao izbacivanje na ulicu. Za nauk onima koji misle da sadašnje konferencije ostaju doveka.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST