Demanti Strategic Marketinga

Poštovani g. Žarkoviću,

Nije mi prijatno da skrećem pažnju na nekorektnu upotrebu istraživačkih podataka, ali sam prinuđen nakon teksta koji se pojavio u "Vremenu" od 5. decembra, a u kojima se citiraju istraživački podaci o navikama i običajima u potrošnji kafe – i to kao da je te podatke javno lansirao Strateški Marketing. A nije!

Da podsetim, uobičajno je, a kada o nekom projektu imamo ugovor tako je i naglašeno, da su svi podaci isključivo vlasništvo naručioca, ali da je neophodna naša saglasnost ako se javno prezentuju pod našim imenom. Nažalost, desili su se propusti u pomenutom tekstu, zbog kojih ne bi, da smo imali priliku, dozvolili da se tekst pojavi sa navođenjem Starteškog Marketinga, kao izvora podataka, a tiču se, na primer:

1. Intonacije celog teksta kao da je Strateški Marketing dao istraživanje novinarama, a to ne odgovara istini – stiče se utisak kao da je rađeno generalno istraživanje o kafi, a ne istraživanje sa jasnim naglaskom na one teme koje su u datom trenutku zanimale određenog klijenta.

2. Ne navodi se vreme kada je istraživanje rađeno, a bitno je, jer je rađeno neposredno nakon veoma snažne kampanje Grand kafe, a pre pojave kampanje sa Manojlovićem za Doncafe.

3. Na par mesta je naslov grafikona bio neprecizan do te mere da je menjan i smisao grafikona ili podatka (na primer, odgovor na pitanje koja im marka prvo padne na pamet kada se kaže kafa stavljen je pod naslov "koju kafu pijemo", a spontano prvo pomenuto prisećanje na reklamu stavljeno je pod naslov "sećanje na reklame", što pre asocira na ukupno, nego prvo prisećanje...).

Naravno, ovim samo ilustrujem upotrebu onogo što se neposredno može vezati za nas, ali ima i drugih nekorektnosti koje nas tangiraju posredno. Primer za tako nešto su opaske o tome kako se prema kafi odnose Srbi. Naravno da je u uzorku bilo najviše Srba i da takve interpretacije sebi može da, autorski, dozvoli novinar, ali one ne slede iz istraživanja, koje nije sadržalo podatak o nacionalnosti ispatnika. I to se, naravno, ne bi nas ticalo da je navedeni tekst objavljen bez navođenja imena naše agencije, ili da nije u uvodu teksta stvoren utisak kao da smo mi to istraživanje spremili baš za tu priliku i za "Vreme", dok u stvari izgleda da se radi o plaćenom oglasu.

Zapravo, ceo ovaj moj komentar je isprovociran nepotrebnom zbrkom, s obzirom na to da je samo istraživanje bilo veoma kvalitetno i puno informacija i da bi mala ograda koja se odnosi na vreme kada je i nakon kojih događaja rađeno terensko istraživanje i tačno prezentiranje nalaza moglo samo da doprinese ozbiljnosti tekstova. Ovako, imam neprijatan osećaj namerne tendencioznosti, te vas molim da ovaj odgovor objavite u prvom sledećem broju vaših novina.

Puno pozdrava


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST