Vreme
VREME 619, 14. novembar 2002. / POŠTA

Kazimir Ćurguz:
Iz lavora voda pljus! (Aquarfik aquar exit)

Hrkljuš, garganj, vazar, snob, opa baki ataronj. Ihtmur vedmi šnjur. Galapago es o... o, nihilistra. Moralis oli plutokratis? Klistra e mistra! Hm, mm, m... Vademekumentolis? Numberouno: štrak e bljak! Definitibilis.

(Ovo je reagovanje Kazimira Ćurguza na tekst Srđe Popovića objavljen u prošlom broju "Vremena".)

iskreno vaš Kazimir