Informativna služba Komesarijata za izbeglice >

Šta je video Radujko

"Nužna su nova rešenja"; "Vreme" br. 608

Povodom nedavno objavljenog teksta u "Vremenu" pod nazivom "Nužna su nova rešenja" Komesarijat za izbeglice Republike Srbije želi da ukaže na sledeće:

Vladi Republike Srbije dostavljen je 3.7.2002. godine Memorandum o međusobnom sporazumevanju između Misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji i Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, sa aneksima I, II, III i IV o pružanju usluga registracije birača 2002. godine za raseljena lica sa KiM koja žive u drugim delovima Republike Srbije.

Aneks IV sadrži Budžet OEBS-a u kome se jasno vidi šta je kome namenjeno i koliko.

Vlada Srbije je na svojoj sednici održanoj 4. jula 2002. god. usvojila Memorandum sa sva četiri aneksa i dala saglasnost Komesarijatu da Memorandum potpiše. Memorandum je usvojila i savezna vlada.

To što su svi ministri i savezne i republičke vlade i oba premijera videli i odobrili Memorandum sa sva četiri aneksa izgleda da nije uopšte važno, jer Memorandum nije video na vreme savetnik Radujko. Možemo samo reći da nas čudi što savetnik Radujko nema pristup materijalima Vlade. (Ovaj materijal nije svakako nosio oznaku STROGO POVERLJIVO.)

Što se tiče broja zaposlenih, u Komesarijatu imamo 47 stalno zaposlenih, 15 zaposlenih po ugovoru o delu, osmoro ljudi u okviru servisne službe koji su iz Uprave Vlade dodeljeni Komesarijatu i jednu osobu dodatno angažovanu zbog medijske kampanje vezano za doregistraciju.

I na kraju treba dodati da će oba Memoranduma o razumevanju o registraciji interno raseljenih lica sa KiM biti objavljena u knjizi Dokumenti o Kosovu i Metohiji, LIBER/IPRESS, Beograd, 2002.

Što se tiče transparentnosti rada Komesarijata i sprovođenja sopstvenog paralelnog programa, imamo da kažemo sledeće:

- Nacionalna strategija proizašla je iz Komesarijata, a temelj joj je bio pilot-projekat o lokalnoj integraciji urađen u maju 2001. godine (godinu dana pre usvajanja Nacionalne strategije);

- Komesarijat se borio da dobije budžetska sredstva za trajnu integraciju izbeglica, a kod inostranih i domaćih donatora takođe je lobirao za donacije;

- Rezultat osamnaestomesečnog rada na pomenutom jeste pripremljenih za otkup 200 seoskih imanja, 1000 paketa građevinskog materijala (koje pribavljaju i dele međunarodne nevladine organizacije) i pribavljanje i gradnja oko 80 stanova na teritoriji Republike Srbije.

Trpimo prigovore da nismo rešili infrastrukturu na pojedinim lokacijama. Zakonom o budžetu Komesarijat je isključivo dobio sredstva za kupovinu stanova i za zgrade i objekte. Nema nigde pomena o infrastrukturi i ne vidimo zašto bismo kršili Zakon i nenamenski trošili sredstva.

Što se tiče pregovora sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, članovi Komesarijata koji su pregovorima prisustvovali, poslali su sa istih izveštaje Vladi.

Napominjemo da je Komesarijatu nepoznato da je potpisan Ugovor o dvojnom državljanstvu između SRJ i Bosne i Hercegovine.

Što se tiče transparentnosti, Komesarijat je na javnim tribinama i preko medija upoznao javnost i predsednike Vlade sa svim projektima.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST