Vreme
VREME 606, 15. avgust 2002. / POŠTA

Reagovanja:
Ama sam Srbin, dakle kriv

"Dehelsinkizacija gospođe Biserko"; "Vreme" br. 604

Nije mi jasno šta je gđa Biserko htela da kaže ustajući protiv "deetnifikacije" zločina. Ako zločin nije deetnifikovan, kako da se vode procesi u Hagu? Možda optuženici treba da budu označeni kao Srbin 01, Srbin 02 itd., što bi doprinelo ionako priličnoj konfuziji u narečenom holandskom gradu. Ono što me plaši jeste sledeće: ako je zločin i dalje etnifikovan, da li to znači da moju malenkost, dok šetam Knez Mihailovom, može da uhapsi naša ili ina policija i da me uhapsi zbog zločina koji nisam počinio na, recimo Kosovu ili u Srebrenici? Nema nikakvih dokaza da sam počinio zločin niti sam na Kosovo ili u Srebrenicu nogom kročio, ama sam Srbin, dakle kriv. Molim da ovo pismo ne shvati kao totalitarno/netolerantno; samo sam pissed off.

S poštovanjem,

Karlo Danilović