Vreme
VREME 601, 11. jul 2002. / POŠTA

Nešto su ‘teli da kažu

"?lati pa klati’; "Vreme" br. 600

Gospođo Milenković, ovim tekstom ste se približili na ("prvi") korak od postavljanja sledećeg pitanja:

Ako već ne postoje (a) zakonske odredbe koje bi nalagale i regulisale obaveznost raspisivanja konkursa za proizvode i usluge koje u svom radu potrebuju državne institucije, te (b) zakonske odredbe koje bi regulisale sukob interesa u toj oblasti (kada je učesnik konkursa "preblizak" nekome ko odlučuje o ishodu ili može uticati na ishod konkursa) – zar nije Vlada Srbije mogla doneti samoobavezujući opšti pravni akt, dakle akt koji bi regulisao ta pitanja samo na nivou Vlade Srbije? Na primer, uredbu?

Iako ste se veoma približili postavljanju tog pitanja, nadam se da ste uspeli da izbegnete eventualno pismo četiri pomoćnika ma-kog-ministra u kojem (pismu) bi najavili tužbu ma-kog-ministarstva protiv Vas.

Inače, par ispravki: u kampanji ipak malo i persiraju ("Sve zavisi od vas."). Takođe, osim na "biznismensku" ljubav prema prosveti i kulturi, oslanjaju se i na iracionalni patriotizam ("Podržite svoju zemlju") kao pouzdan motiv za plaćanje poreza u zemlji u kojoj je porez "antidruštveni" pojam važe više od pola veka?!

Ma – da nije to "persiranje" ipak samo obraćanje "pučini", u množini? Mislim, lična zamenica u genitivu množine ("vas") kod njih počinje malim slovom...

Miroljub Todorović, Beograd