Vreme
VREME 579, 7. februar 2002. / POŠTA

Ko će kome

"Otkriće naših"; "Vreme" br. 578

I ja sam mislila da Naša dijaspora treba da pomaže Nama. Onda mi je Miloš Udovičić, jedan trezveni mladić "iz dijaspore", na moj e-mail s predlozima za Njihovu raznovrsnu moguću pomoć Nama odgovorio sa četiri jasne reči: "Zašto? Pomozite vi Nama".

Može i tako da se gleda na tu stvar.

Gordana Kaćanski, elektronskom poštom