Svete činjenice

"Sveti kvorum"; "Vreme" br. 569

Smatram da se g. Majdin u svom članku "Sveti kvorum" svesno ili ne ogrešio o pravilo poštovanja činjenice i poznavanja onoga o čemu se piše. Pre bih rekao svesno. G. Majdin ima pravo da žali za dotičnim praznikom i to nije sporno. Sporan je onaj deo teksta koji me je podsetio na časove istorije kako sam ih ja zapamtio, a najverovatnije i g. Majdin. To će reći: Istorija počinje od nas. Takođe mora da se bude oprezan i kada se operiše pojmovima de facto i de jure.

Kraljevina Jugoslavija je de facto prestala da postoji potpisivanjem kapitulacije 17. aprila 1941. i njenom podelom ali i to samo sa tačke gledišta okupatora. Sa tačke gledišta Saveznika ona je de jure i dalje postojala. De jure je prestala da postoji kao monarhija na III zasedanju AVNOJ-a u Beogradu posle znamo kakvih izbora sa "ćoravim kutijama", gde je u smiraj 29. novembra 1945. god. u zgradi Skupštine dr Stanojević proglasio republiku.

Neću se osvrtati na već otrcanu frazu "utekao sa parama i vladom", ali bih voleo da znam sa kojom "širom porodicom". Knez Pavle je sa porodicom interniran odmah posle 27. marta, a kraljica Marija i kneževići Tomislav i Andrej su davno pre toga već boravili u Velikoj Britaniji. I još, da bi "omirisao barut" valjda je Kralj morao da bude punoletan, kao kod svih civilizovanih naroda u to doba, a on to de facto nije bio, ili je po sistemu sremskog fronta ipak morao da ga omiriše? Još dve stvari u članku su neistinite. Radi se o "pobeguljama". Svi evropski monarsi koji su bili na strani saveznika, osim danskog kralja koji je ostao u zemlji, našli su utočište u Londonu. Ne znam da je nekome od njih zabranjen povratak u zemlju i konfiskovana imovina osim našem monarhu, a nisu ni postale republike. Što se tiče druge strane, u Italiji je održan referendum i ukinuta monarhija, ali i to posle pristojnog broja godina od pada Musolinija. Ostale su još samo Rumunija i Bugarska koje njihovi monarsi nisu ni napuštali, ali su posle "narodnog" izjašnjavanja u komunističkom maniru ukinute monarhije a oni prognani iz zemlje, i to opet kasnije nego kod nas. Na primer u Rumuniji je monarhija ukinuta tek 1947. god. Prema tome, formulacija o "mnogim" evropskim zemljama strogo se odnosi samo na našu monarhiju i ljudski zlehudu sudbinu kralja Petra II.

Druga stvar je sa "prostim brojanjem godina". Ni tu g. Majdin ne govori istinu bar što se tiče Srbije. Srbija je de jure od 1830. god. vazalna kneževina, a de facto od 1815. god. u okviru Osmanlijskog carstva. Čini mi se da je i to monarhijski oblik uređenja. Izgleda da za g. Majdina pre toga ona i ne postoji kao država, samo nisam shvatio od koje godine odbrojava. Da ne pominjem srednjovekovnu državu, koja je postojala u monarhijskom obliku, i to od 1217. god. proglašenjem nezavisnosti i kraljevine do 1459. god. Između te dve godine bila je, istina, carevina, kneževina i despotovina ali republika nikako. Izvolite pa sabirajte, svidelo se to nekome ili ne.

Da bude jasno, prilično sam indiferentan u pogledu državnog uređenja, ali u pogledu poštovanja činjenica nikako. Prema tome, molim malo više poštovanja elementarnih istorijskih činjenica, a lično uživanje u tom prazniku, ma šta ja o tome mislio, ne sporim.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST