SCENA

 

Real Presence

Predavanjem Haralda Szeemanna, umetničkog direktora Venecijanskog bijenala 1999. i 2001, u ponedeljak 27. avgusta u Muzeju "25. maj" otvoren je prvi internacionalni multimedijalni workshop studenata i mladih umetnika sa Akademija umetnosti Istočne i Zapadne Evrope pod nazivom "Real Presence, Generation 2001". Ova manifestacija, koju organizuju Studentski kulturni centar i Muzej "25. maj", biće prilika za više od 300 mladih umetnika sa raznih umetničkih akademija iz 16 zemalja (Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna, Češka, Danska, Estonija, Holandija, Italija, Jugoslavija, Makedonija, Mađarska, Nemačka, Rumunija, Slovenija, Švedska, Švajcarska) da se upoznaju i razmene svoja iskustva u istraživanju mogućnosti slobodnog i otvorenog kretanja između različitih disciplina, medija i jezika, artikulišući nove, sveže i realne pozicije, stavove, koncepte i refleksije o globalnoj i individualnoj realnosti i životu kroz performanse, akcije, predavanja, veb projekte, slike, skulpture, video i on site instalacije. Nakon nedelju dana ispunjenih bogatim programom i predstavljanjima umetnika i akademija, manifestacija će se završiti otvaranjima izložbi učesnika na više mesta u gradu – u Muzeju "25. maj", Galeriji Studentskog kulturnog centra, galeriji Remont, galeriji Zvono, Bioskopu Rex, Fakultetu likovnih umetnosti, Fakultetu umetnosti BK i na drugim mestima, koje će se odvijati od 4. do 8. septembra. Prezentacija profesora sa NY Institute of Technology Shu-Min Lina biće 7. septembra 2001. u Muzeju "25. maj". Koncepciju celog projekta zamislili su Biljana Tomić i Dobrila Denegri.

Umetnost i alhemija

Umetničko društvo Gradac nedavno je objavilo knjigu Artura Švarca pod nazivom Umetnost i alhemija u prevodu Dubravke Rajh. Švarc se u ovoj studiji, koja je napisana za istoimenu izložbu na Venecijanskom bijenalu 1986, bavi vezom savremene umetnosti sa srednjovekovnom alhemijom. Naravno, Švarc ne vidi alhemiju kao pseudonauku koja je imala za cilj da bajanjima od olova načini zlato. Alhemijsko zlato metafora je za zlato duha, a traganje za Kamenom mudrosti metafora za potragu za konačnim smislom. Švarc na nizu primera iz umetnosti (ali i savremene nauke) ubedljivo dokazuje postojanja osnovnih alhemijskih principa u savremenoj umetnosti, a naročitu pažnju posvećuje nadrealističkom pokretu koji je oslobađajući se stega pragmatičnog racionalizma, intuitivno nazreo smisao alhemijskog preobražaja. "Spoznaja premisa preobražaja samog sebe i života, jeste zajednički cilj alhemije i umetnika, postavljen da bi se ostvario opus magnum", zaključuje Švarc na kraju ove izuzetno zanimljive i provokativne knjige.

N.G.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST