"Bil Gejts", "Pamet za dolar"; "Vreme" br. 553 >

"Sud i monopol"

U pomenutim napisima, pogotovo u ovom drugom, novinar Zoran Stanojević razvejava blagu euforiju kojom je propraćeno nedavno lično upoznavanje gdina Zorana Đinđića sa čelnicima Majkrosofta Bilom Gejtsom i Stivom Balmerom, i krajnje trezveno sagledava efekte te posete naglašavajući ono bitno: da Majkrosoft dolazi na srpsko, kao i na svako drugo tržište, pre svega da ostvari profit; da su besplatne licence uobičajena praksa Majkrosofta i u funkciji osnovnog poslovnog cilja (u fiskalnoj godini koja se završila 30.6.2000. donacije Majkrosofta za preko 5000 neprofitnih organizacija širom sveta iznosile su: 34,3 miliona USD u kešu i 200 miliona USD u softveru); da je zaštita intelektualne svojine odnosno autorskih prava nezaobilazna faza u nastupu softverskog giganta na bilo kom tržištu; da je nerealno očekivati proizvodnju Majkrosoftovog softvera u bilo kom segmentu na ovom tlu u dogledno vreme.

Jedina nepreciznost, ali krupna, potkrala se gdinu Stojanoviću u napisu "Bil Gejts" kada opisuje ishod drugostepenog sudskog postupka Države SAD protiv Majkrosofta zbog monopolističkog ponašanja, postupka za koji se u američkim pravnim i poslovnim krugovima smatra da predstavlja možda i važniji događaj nego što su bili postupci protiv Standard Oila iz 1911. i AT&T-a iz 1982. Apelacioni sud je kao drugostepeni, dana 28.6.2001, potvrdio odluku prvostepenog suda da je Majkrosoft prekršio s (section) 2 Šermanovog zakona time što je u dužem periodu preduzimao antikonkurentske radnje širokog spektra protiv raznih firmi (Intel, Apple, Compaq, AOL...), a kojima se podržavao njegov monopol na tržištu operativnih sistema. U okviru toga, najteža je osuda zbog nelegalnog mešanja (commingling) kodova Majkrosoftovog operativnog sistema i internet branuzera, čime je eliminisana ili marginalizovana konkurencija, pre svega Netscape Navigator. Ova osuda je ključni deo postupka Države SAD protiv Majkrosofta i odrediće granice slobode u kreiranju softvera ubuduće.

Majkrosoft je upravo zbog osude za ilegano mešanje kodova tražio preispitivanje odluke, ali je taj zahtev Apelacioni sud 2.8.o.g. jednoglasno odbio. Zašto je baš ovo problem Majkrosoftu? Jednostavno zato što su, prema tvrdnjama iz Ministarstva pravde SAD, iste stvari (commingling) učinjene i u novom operativnom sistemu XP koji bi trebalo da se pojavi na tržištu krajem oktobra ove godine. Znači, ako do tada Majkrosoft nešto ne promeni, Ministarstvo pravde SAD može, pored ostalog, da pokrene postupak za blokadu takve koncepcije novog softvera. A posledice toga, ekonomske i druge, bile bi nemerljive.

Inače, tačno je da je Apelacioni sud ukinuo deo prvostepene sudske odluke o podeli Majkrosofta na dva dela, ali stvar nije završena. Konkretnu sankciju, ili sankcije, Apelacioni sud je prepustio da u ponovnom postupku odredi prvostepeni sud, iznoseći stav da zakonski razlozi postoje i za podelu firme, ali ne insistirajući na tome.

Odluku Apelacionog suda u postupku protiv Majkrosofta ugledni profesor prava sa Stenford univerziteta gdin Lawrence Lessig, koji je u postupku bio tzv. amicus curiae, prokomentarisao je ovako: "To je potpuni poraz Majkrosofta... Majkrosoft je izgubio na svakom ključnom pitanju... Sud ga je proglasio odgovornim za monopolsku podršku. To je suština zahteva vlasti..." "("Washington post", 2.7.2001, str. E06 "It's All a ...). Majkrosoft je, sa svoje strane, tu odluku označio kao veliku pobedu. Svejedno, dana 7.8.2001. uputio je žalbu protiv nje Vrhovnom sudu SAD, a istovremeno i molbu Apelacionom sudu da se odloži ponovni postupak pred prvostepenim sudom u pogledu određivanja sankcije za nesumnjivo utvrđeno monopolsko ponašanje.

Eksperti smatraju da do promene drugostepene odluke neće doći, ali se ne isključuje ni mogućnost vansudskog poravnanja između Države SAD i Majkrosofta. Ishod ovog postupka pažljivo prati Antimonopolska komisija EU-a i reagovaće slično onom što se presudi u Americi.

Znači, princip je: intelektualna svojina i sloboda u kreiranju softvera ne mogu biti korišćeni za antikonkurentsko ponašanje i sticanje monopolskog položaja.

Može se očekivati da će i Vlada Srbije, u istom ili novom sastavu, slediti ponašanje vlasti SAD i EU. Podrobnije o sudskom postupku za zainteresovane: www.Microsoft.com/PressPass/Legal News


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST