Reagovanje >

Dovođenje u zabludu

Da li će jadarit biti naš kriptonit, "Vreme" br. 1557

U tekstu "Da li će jadarit biti naš kriptonit", objavljenom u nedeljniku "Vreme" broj 1557 dana 5. novembra 2020. godine, autor Milivoje Pantović iznosi navode iz prepiske i razgovora obavljenog pre više od tri meseca, stavljajući ih u kontekst trenutno aktuelne situacije u vezi s projektom "Jadar".

Kako u kompaniji ne radim od 1. septembra 2020. godine, pozivanje na moje izjave iz avgusta ove godine i njihovo slobodno interpretiranje u novom kontekstu, predstavljaju zloupotrebu novinarske profesije i dovođenje čitalaca "Vremena" u zabludu u pogledu aktuelnosti iznetih navoda.

Relevantne tehničke informacije o statusu projekta "Jadar", usled njegove složenosti i dinamičnog razvoja, mogu dati jedino aktuelni predstavnici kompanije Rio Tinto, koji rade na njegovom razvoju, a koji u pomenutom članku nisu citirani, te vas molim da vaše čitaoce upoznate s gore navedenim navodima.

Autorka je bivša menadžerka korporativnih poslova projekta "Jadar"


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST