Vreme solidarnosti 14, 15. oktobar 2020. >

Religija i solidarnost u doba krize

U ovom broju "Vremena solidarnosti" bavimo se ulogom religije u kriznim situacijama za društvo, sa naglaskom na period pandemije virusa korona. U svojim tekstovima, dva teologa, sveštenika, i islamolog, bave se tom temom osvetljavaljući je iz različitih uglova – ko bi za hrišćane trebalo da bude bližnji, šta je uloga Crkve u društvu, na koji način se može pokrenuti islamski društveni aktivizam.

Njihovi eseji se bave opisom "situacije na terenu", ali se mogu čitati i kao refleksija o onome kako bi trebalo da bude. Takođe, ovaj dodatak donosi i članak o ekonomiji zajedništva, jednom drugačijem pogledu na ekonomiju, kao i intervju sa sekretarom Verskog dobrotvornog udruženja SPC o radu ove ustanove.


 

Dodatak je objavljen u nedeljniku Vreme u okviru projekta "Država i solidarnost – Pogled uprt u evropsko pravo" koji finansira Evropska unija (preko Delegacije EU u Srbiji) kroz medijski program. Objavljivanje ovog dodatka omogućeno je uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Sadržaj dodatka odgovornost je isključivo nedeljnika Vreme i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST