Vreme
VREME 1444, 6. septembar 2018. / VREME

Ispravka i izvinjenje

U tekstu "Kasarne – novi srpski rijaliti" stoji da je Nemanja Diković, sin generala Ljubiše Dikovića, primljen u Vojnoobaveštajnu agenciju a da nije prethodno odslužio vojni rok, te da je to kasnije učinio kako bi ispunio uslov za prijem. General Diković je obavestio autora Davora Lukača da uslov konkursa nije bio dobrovoljno odslužen vojni rok, nego da je Nemanja to kasnije učinio svojom voljom. Izvinjavamo se Nemanji i generalu Ljubiši Dikoviću, kao i čitaocima.

R.V.