<< VESTI | | 21.10.2017 23:42

Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike

DOKUMENT >

Javni dug Srbije 2017

Od 2012. dug centralnog nivoa vlasti povećan sa 15,117 milijardi evra na 22,264 milijardi evra u 2017.

BDP Srbije 1996-2017.

Republika Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG

Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije na dan 30.09.2017. godine

U hiljadama EUR, USD; u milionima DIN

A. Direktne obavezehilj.EURhilj.USDmil.RSD
I - Ukupan unutrašnji dug - direktne obaveze9.116.08210.738.7431.088.149
II - Ukupan spoljni dug - direktne obaveze13.147.64115.487.9191.569.380
Međunarodna banka za obnovu i razvoj2.132.5192.512.107254.550
Međunarodna asocijacija za razvoj330.122388.88439.405
Evropska investiciona banka1.080.3371.272.637128.955
Evropska banka za obnovu i razvoj78.84792.8829.412
Razvojna banka Saveta Evrope69.88082.3188.341
Krediti stranih vlada3.025.7033.564.278361.166
Evroobveznice Republike Srbije4.456.7075.250.000531.979
Nemačka razvojna banka – KfW84.68499.75710.108
Obaveze prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca1.341.4461.580.223160.123
Obaveze prema EU81.96796.5579.784
Međunarodni monetarni fond465.429548.27555.556
Krediti poslovnih banaka000
Direktne obaveze ukupno (I + II)22.263.72326.226.6622.657.529
B. Indirektne obavezeEURUSDRSD
III - Ukupan unutrašnji dug - indirektne obaveze255.195300.61930.462
IV - Ukupan spoljni dug - indirektne obaveze1.589.0071.871.850189.673
Evropska banka za obnovu i razvoj496.690585.10159.288
Evropska investiciona banka784.173923.75593.603
Nemačka razvojna banka – KfW78.37292.3229.355
Obaveze prema EU000
Eurofima45.43953.5275.424
Međunarodna asocijacija za razvoj11.93214.0561.424
Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA3.9844.693476
Krediti stranih vlada29.92335.2493.572
Krediti poslovnih banaka138.495163.14716.532
Indirektne obaveze ukupno (III + IV)1.844.2022.172.470220.135
V - Ukupno unutrašnji dug236.451278.53928.224
VI - Ukupno spoljni dug106.787125.79512.747
Ukupno negarantovani dug jedinica lokalne vlasti (V + VI)343.237404.33440.971
Ukupno javni dug centralnog nivoa vlasti (A + B)24.107.92528.399.1322.877.664
Ukupno javni dug opšteg nivoa države (A + B + C)24.451.16228.803.4652.918.635

STANJE DUGA CENTRALNOG NIVOA VLASTI REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU OD 31.12.2000. - 30.09.2017. GODINE

DIREKTNE OBAVEZE U milionima EUR

Unutrašnji dug Spoljni dug Ukupno direktne obaveze
31.12.004.10810.05914.167
31.12.013.8719.56113.432
31.12.024.1527.23011.382
31.12.034.2406.56410.803
31.12.044.0645.2679.331
31.12.054.2555.3649.620
31.12.063.8374.7468.583
31.12.073.4134.6168.029
31.12.083.1624.6917.853
31.12.094.0504.4098.459
31.12.104.5725.87310.444
31.12.115.4417.23912.679
31.12.126.4968.62115.117
31.12.137.05510.24517.299
31.12.148.22511.99220.217
31.12.159.05113.36222.413
31.12.168.76813.90822.677
30.09.179.11613.14822.264

Podatke o dugu možete uporediti sa BDP Srbije 1996-2017. po podacima Svetske banke u tabeli dole

Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike

Centralni nivo vlasti

GODINAJavni dug RS/BDP(%)
2000201,2
200197,7
200268,3
200361,7
200452,6
200550,2
200635,9
200729,9
200828,3
200932,8
201041,8
201145,4
201256,2
201359,6
201470,4
201574,7
201671,9
Sep 201764,6

Valutna struktura javnog duga

Centralni nivo vlastiDug opšte države
ValutaPo srednjem kursuUčešćeValutaPo srednjem kursuUčešće
RSD633.567.548.04122,02%RSD641.166.924.92921,97%
EUR1.174.143.695.18240,80%EUR1.207.424.397.04141,37%
USD897.955.684.49631,20%USD897.955.684.49630,77%
CHF14.457.674.6610,50%CHF14.548.428.6640,50%
SDR96.385.927.4543,35%SDR96.385.927.4543,30%
Ostale61.153.620.9092,13%Ostale61.153.620.9092,10%
|Ukupno2.877.664.150.743100%(Ukupno2.918.634.983.494100%

Pregled kreditora

KreditoriIznos ukupno povučenih sredstavaStanje duga po srednjem kursu na 30.09.2017. godine
EIB31.358.579.55127.839.993.491
EBRD14.465.123.97613.526.858.676
Banka Intesa13.418.006.4287.113.545.345
Unikredit banka6.802.690.2333.998.706.769
Komercijalna banka4.827.420.3073.759.359.525
ERSTE banka2.590.903.5522.176.483.142
AIK banka6.601.568.7901.725.667.961
Banka Poštanska Štedionica1.738.822.2891.684.410.000
Societe Generale banka1.013.682.884839.004.658
Halkbank472.050.665463.934.137
Ostali14.569.339.5196.463.017.014
Ukupno97.858.188.19469.590.980.719

(Izvor: Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG, septembar 2017.


 

BDP Srbije od 1996. do 2016.

BDP Srbije od 1996. do 2016.

GodinaBDP (US$)*
199516.750.000.000
199620.948.677.840
199724.147.996.550
199818.284.194.680
199918.409.364.147
20006.540.247.190
200112.267.175.481
200216.116.843.146
200321.188.704.081
200424.861.483.281
200526.252.007.830
200630.607.991.862
200740.289.556.656
200849.259.526.053
200942.616.653.300
201039.460.357.731
201146.466.728.667
201240.742.313.861
201345.519.650.911
201444.210.806.366
201537.160.332.465
201637.745.114.708
(Izvor: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.)

*BDP SFR Jugoslavije bio je 1989. godine 129,5 milijardi dolara, BDP po glavi stanovnika 5.464 dolara, što je bio i srpski prosek; 2015. BDP Srbije je bio 27,5 odsto ispod nivoa u kome je bio 1989. ( Videti: The World Factbook, CIA )


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST