>

Demanti

U nedeljniku "Vreme" broj 1378, od 1. juna 2017, objavljen je tekst pod naslovom "Kratki kurs za Iliju Čvorovića", autorke Tatjane Tagirov, u kome se pominje naš sajt u pogrešnom kontekstu kao i izjava koja nije zvanično data.

Koleginica Tagirov se krivo predstavljala kao klijent (ime i prezime drugačije od autorke teksta) zainteresovane za osiguranje od profesionalne odgovornosti profesionalnih upravnika zgrada. U nezvaničnom razgovoru, kao i mejlu kasnije, informisala sam je da za sada osiguravajuće kuće ne nude ovu vrstu osiguranja, ali da su u fazi obezbeđivanja uslova i tarifa za istu i da će biti spremne kada polise budu aktuelne.

Nikada nisam dala saglasnost da objavi moje navode, niti sam bila svesna da razgovaram sa novinarkom, jer se nije tako ni predstavila. Da se obratila zvanično i predstavila kao novinar, ne bismo imali problem da damo informaciju/izjavu/intervju, te molim da se ubuduće za zvanične informacije, zvanično i obrati.

Poslednje, molim da demantujete navod da smo osiguravajuća kuća kako je navela u tekstu:

"Po izradi i odobrenju od odgovarajućih nadležnih organa, obavestićemo Vas o mogućnostima"; "Delta Generali" odgovara da "nažalost, tu vrstu osiguranja zasad ne rade"; "osiguravajuća kuća ‘Osiguranik’" kaže da će biti raspoloživi "kad bude aktualna polisa".

Mi smo sajt www.osiguranik.com u vlasništvu Društva za zastupanje u osiguranju Inzuos, registrovan u skladu sa zakonom.

Za sve dalje informacije stojim na raspolaganju kao zakonski zastupnik društva i direktor sajta.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net