Vreme
IZBORI, / VREME

Zvanični rezultati predsedničkih izbora 2017.

Izveštaj RIK o Konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, održanih 2. aprila 2017. godine MAPA: Glasači Aleksandra Vučića po okruzima MAPA: Glasači Saše Jankovića po okruzima MAPA: Glasači Belog Preletačevića po okruzima MAPA: Glasači Vuka Jeremića po okruzima
DOKUMENT

Na osnovu čl. 8, 17. i 18. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS", br. 111/07 i 104/09 - dr. zakon) i shodno članu 34. stav 1. tačka 14. i čl. 85. i 90. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11),

- Republička izborna komisija, na sednici održanoj 20. aprila 2017. godine, utvrdila je

I Z V E Š T A J

O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

I

- Konačni rezultati izbora za predsednika Republike, održanih 2. aprila 2017. godine i ponovljenih na osam biračkih mesta 11. aprila 2017. godine, odnosno na tri biračka mesta 17. aprila 2017. godine, su sledeći:

- broj birača upisanih u birački spisak - 6.724.949

- ukupan broj birača koji su izašli na izbore - 3.655.365

- broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima - 6.707.564

- broj neupotrebljenih glasačkih listića - 3.052.199

- broj upotrebljenih glasačkih listića - 3.654.014

- broj nevažećih glasačkih listića - 60.378

- broj važećih glasačkih listića - 3.593.636

- broj glasova koje su dobili pojedini kandidati:

Red. br. Ime i prezime kandidata Naziv predlagača (politička stranka, koalicija političkih stranaka, grupa građana) Broj glasova koje je kandidat dobio % od broja birača koji su glasali
1.SAŠA JANKOVIĆGrupa građana „Za Srbiju bez straha"597.72816,36
2.VUK JEREMIĆGrupa građana „MORAMO BOLJE"206.6765,66
3.MIROSLAV PAROVIĆNARODNI SLOBODARSKI POKRET11.5400,32
4.SAŠA RADULOVIĆGrupa građana „Dosta je bilo"51.6511,41
5.LUKA MAKSIMOVIĆGrupa građana LJubiša Preletačević Beli, Beli - Samo jako344.4989,43
6.ALEKSANDAR VUČIĆKoalicija: Aleksandar Vučić - Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije - Ivica Dačić, Socijaldemokratska partija Srbije - Rasim LJajić, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma, Partija ujedinjenih penzionera Srbije - Milan Krkobabić, Pokret socijalista - Aleksandar Vulin, Srpski pokret obnove - Vuk Drašković, Pokret SNAGA SRBIJE - BK - Bogoljub Karić, Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség - Ištvan Pastor2.012.78855,08
7.BOŠKO OBRADOVIĆSrpski pokret Dveri83.5232,29
8.DR VOJISLAV ŠEŠELJSrpska radikalna stranka163.8024,48
9.PROF. DR ALEKSANDAR POPOVIĆDemokratska stranka Srbije (DSS)38.1671,04
10.MILAN STAMATOVIĆGrupa građana „ZA ZDRAVU SRBIJU - MILAN STAMATOVIĆ"42.1931,15
11.NENAD ČANAKLiga socijaldemokrata Vojvodine41.0701,12

II - Na osnovu rezultata izbora utvrđenih u tački I ovog izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je, u skladu sa članom 18. Zakona o izboru predsednika Republike, za predsednika Republike izabran Aleksandar Vučić, koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

III

- Ovaj izveštaj objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".

02 Broj 013-855/17

U Beogradu, 20. aprila 2017. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

- PREDSEDNIK - Vladimir Dimitrijević

( Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike , RIK)
Image
MAPA: Glasači Aleksandra Vučića po okruzima

.

Image
MAPA: Glasači Saše Jankovića po okruzima

.

Image
MAPA: Glasači Belog Preletačevića po okruzima

Image
MAPA: Glasači Vuka Jeremića po okruzima

Rešenja RIK po prigovorima

Rešenje o odbacivanju prigovora Lj. G. od 7. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe Lj. G. od 9. marta 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora A. J. od 11. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe A. J. od 15. marta 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. J. od 14. marta 2017. godine

Rešenje o odbacivanju prigovora V. G. od 15. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe V. G. od 19. marta 2017. godine

Rešenje o odbacivanju prigovora Grupe građana "Bela lađa-kapetan Vuč@ić" od 17. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe Grupe građana "Bela lađa-kapetan Vuč@ić" od 4. aprila 2017. godine

Rešenje o odbacivanju prigovora D. T. od 24. marta 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 31. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe M. M. od 4. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 31. marta 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe M. M. od 4. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 4. aprila 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe M. M. od 9. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 5. aprila 2017. godine

Rešenje o odbacivanju prigovora M. M. od 4. aprila 2017. godine

Presuda o usvajanju žalbe M. M. i poništavanju Rešenja Republičke izborne komisije od 9. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 11. aprila 2017. godine

Rešenje o usvajanju prigovora M. M. od 5. aprila 2017. godine

Rešenje o usvajanju prigovora M. M. od 5. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 5. aprila 2017. godine

Presuda o usvajanju žalbe M. M. i poništavanju Rešenja Republičke izborne komisije od 9. aprila 2017. godine

Rešenje o usvajanju prigovora M. M. od 11. aprila 2017. godine

Rešenje o odbijanju prigovora M. M. od 5. aprila 2017. godine

Presuda o odbijanju žalbe M. M. od 9. aprila 2017. godine

(Detaljnije: Izbori za predsednika Republike 2017. godine » Rešenja po prigovorima , RIK)