Vreme
ZUMIRANJE, Copyright © VREME 2014–2018. / VREME

ZUMIRANJE 50:
Gosti: Biljana Stepanović i Teofil Pančić

U današnjoj emisiji Zumiranje sa Filipom Švarmom razogvarali su novinari Biljana Stepanović i Teofil Pančić.