<< VESTI | | 13.01.2017 23:02


Dokument >

Savamala, strogo pov.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja naložio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da učini dostupnim javnosti informacije o slučaju Savamala

Poverenik za informacije od javnog značaja naložio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da učini dostupnim javnosti informacije o slučaju Savamala

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je naložio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da učini dostupnim javnosti informacije o tome da li je postupajući zamenik višeg javnog tužioca u slučaju Savamala, o nepostupanju policije po njegovim zahtevima i urgencijama, obavestio višeg javnog tužioca u Beogradu, ministra unutrašnjih poslova, Vladu ili nadležno telo Narodne skupštine, kao i o tome da li su podnete disciplinske prijave protiv lica koja su se oglušila o zahteve i urgencije tužilaštva. Poverenik je takođe naložio da se tražiocu informacija, ukoliko onе postoje, dostave i delovodni brojevi dokumenata koje ih sadrže.

Poverenik je našao da su neprihvatljivi argumenti tužilaštva da bi odavanje ovih informacija "uticalo na dalji rad svih organa koji su angažovani na rasvetljavanju ove krivičnopravne stvari".

Naprotiv, iz same prirode traženih informacija, budući da se radi samo o delovodnim brojevima određenih eventualno podnetih obaveštenja i zahteva, očigledno je da se njihovim objavljivanjem ne mogu prouzrokovati nikakve štetne posledice.

Samim članom 44. Zakonika o krivičnom postupku predviđeno je, pored ostalog, da su policija i drugi državni organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela dužni da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca, a da će ako policija ili drugi državni organ ne postupi po navedenom zahtevu javni tužilac odmah obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, Vladu ili nadležna radna tela Narodne skupštine. ZKP dalje predviđa da, ako u roku od 24 časa od kada je primljeno navedeno obaveštenje, policija ili drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca, on može zatražiti pokretanje disciplinskog postupka protiv lica za koje smatra da je odgovorno za nepostupanje.

Dakle, radi se o informacijama o načinu i zakonitosti rada Višeg javnog tužilaštvu u Beogradu koje su potpuno legitiman predmet interesovanja javnosti, a čije objavljivanje ne može prouzrokovati nikakve štetne posledice.

Ovim rešenjem, budući da je postupao u okviru zahteva iz konkretne žalbe, Poverenik javnosti omogućuje samo deo informacija o slučaju "Savamala". Poverenik upozorava da nije dobro što mu se građani i novinari sve više obraćaju povodom prava na pristup informacijama o navedenom slučaju i stoji na stanovištu da su nadležni organi odavno dužni da javnosti, bez intervencija Poverenika, pruže mnogo više relevantnih informacija o ovom slučaju. I inače nesporan interes javnosti pojačan je odsustvom informacija u periodu od više meseci. Slučaj privlači pažnju i domaće i strane javnosti, negativno se odražava i na proces pregovora o pridruživanju sa EU, ali što je još važnije kontinuirano i dodatno pothranjuje i inače prisutne sumnje značajnog broja građana u valjanost i zakonitost postupanja nadležnih u konkretnom slučaju.

( JOŠ JEDNO REŠENJE POVERENIKA U SLUČAJU "SAVAMALA", SREDA, 11 JANUAR 2017 11:33)


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net