Vreme
30.9.2016.

Plovi Patka preko Save…


Autor
piše:
Dragoljub
Žarković

Nekako paralelno, vremenski, s održavanjem protestnog skupa Inicijative ne da(vi)mo Beograd tužlaštvo se smilostivilo da zainteresovanu javnost obavesti o broju predmeta i imenu tužioca koji bi trebalo da se bavi slučajem, najkraće definisanim kao uzurpacija pravnog poretka.

U međuvremenu, kao što sam ranije pisao da će se dogoditi, ova inicijativa dobija obeležja političke, dugoročne akcije i od grupe za pritisak prerasta u interesnu, političku grupu što je bila neminovnost.

Istaknuti član Inicijative Dobrica Veselinović za "Danas" je rekao: "Građanski bunt je već počeo, nezadovoljstvo je ogromno, a nažalost strah je preuzeo sve pore našeg društva. Ali nada postoji, ona je u drugačijem organizovanju i drugačijim politikama koje mogu da ponude samo novi akteri. Saradnja između organizacija i grupa koje redovno dolaze na proteste Inicijative je organska, mi se nalazimo na veoma sličnim ideološkim pozicijama, i u budućnosti će se tek pokazati dometi i ’proizvodi’ jedne takve saradnje. U Inicijativu Ne da(vi)mo Beograd se ’prirodno’ gleda kao u predvodnika nekog novog građanskog fronta Srbije, jer smo uspeli da okupimo i najveći broj ljudi i dolazimo iz najvećeg grada. Naš stav je da ujedinjavanje u novu političku platformu mora da bude po principu ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja, razlikovanja specifičnosti i lokalnog konteksta, ali i velike autonomije u koju na kraju svi verujemo. No, iako je u pitanju veoma dug i neizvestan proces pred nama, ja sam optimista. Novo doba dolazi - ovo su naši gradovi, i ovo je naša zemlja. I nećemo odustati od toga."

Sad oni koji veruju da je sve ovo s Inicijativom ujdurma nekog "stranog faktora" koji bi da napravi haos u zemlji kojoj u "novijoj istoriji nikad nije bolje išlo" i u zoru premijerovih obećanih "zlatnih godina" tvrde da je prerastanje lokalnih inicijatva u politički front posledica te zavere i "slabosti opozicionih stranaka." Ovo oko slabotinje opozicione scene tačno je, ali to još ne znači da se događa nešto što je neprirodno. U prazan prostor uvek ulaze novi igrači, a teoretičari zavere nemaju snage da priznaju da je za ovo što se događa najviše zaslužna vlast svojim (ne)činjenjem. I što vlast više bude zamajavala javnost s namerom da ceo slučaj pokriju "snegovi i šaš" politički profil Inicijative biće sve izraženiji.

Dakle, uveren sam da ih niko ne instalira kao zamenu za istrošene stranke već oni rastu zbog vaninstitucionalnog rukovođenja državnim projektima.