Autor

30.9.2016. >

Plovi Patka preko Save…

Nekako paralelno, vremenski, s održavanjem protestnog skupa Inicijative ne da(vi)mo Beograd tužlaštvo se smilostivilo da zainteresovanu javnost obavesti o broju predmeta i imenu tužioca koji bi trebalo da se bavi slučajem, najkraće definisanim kao uzurpacija pravnog poretka.

U međuvremenu, kao što sam ranije pisao da će se dogoditi, ova inicijativa dobija obeležja političke, dugoročne akcije i od grupe za pritisak prerasta u interesnu, političku grupu što je bila neminovnost.

Istaknuti član Inicijative Dobrica Veselinović za "Danas" je rekao: "Građanski bunt je već počeo, nezadovoljstvo je ogromno, a nažalost strah je preuzeo sve pore našeg društva. Ali nada postoji, ona je u drugačijem organizovanju i drugačijim politikama koje mogu da ponude samo novi akteri. Saradnja između organizacija i grupa koje redovno dolaze na proteste Inicijative je organska, mi se nalazimo na veoma sličnim ideološkim pozicijama, i u budućnosti će se tek pokazati dometi i ’proizvodi’ jedne takve saradnje. U Inicijativu Ne da(vi)mo Beograd se ’prirodno’ gleda kao u predvodnika nekog novog građanskog fronta Srbije, jer smo uspeli da okupimo i najveći broj ljudi i dolazimo iz najvećeg grada. Naš stav je da ujedinjavanje u novu političku platformu mora da bude po principu ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja, razlikovanja specifičnosti i lokalnog konteksta, ali i velike autonomije u koju na kraju svi verujemo. No, iako je u pitanju veoma dug i neizvestan proces pred nama, ja sam optimista. Novo doba dolazi - ovo su naši gradovi, i ovo je naša zemlja. I nećemo odustati od toga."

Sad oni koji veruju da je sve ovo s Inicijativom ujdurma nekog "stranog faktora" koji bi da napravi haos u zemlji kojoj u "novijoj istoriji nikad nije bolje išlo" i u zoru premijerovih obećanih "zlatnih godina" tvrde da je prerastanje lokalnih inicijatva u politički front posledica te zavere i "slabosti opozicionih stranaka." Ovo oko slabotinje opozicione scene tačno je, ali to još ne znači da se događa nešto što je neprirodno. U prazan prostor uvek ulaze novi igrači, a teoretičari zavere nemaju snage da priznaju da je za ovo što se događa najviše zaslužna vlast svojim (ne)činjenjem. I što vlast više bude zamajavala javnost s namerom da ceo slučaj pokriju "snegovi i šaš" politički profil Inicijative biće sve izraženiji.

Dakle, uveren sam da ih niko ne instalira kao zamenu za istrošene stranke već oni rastu zbog vaninstitucionalnog rukovođenja državnim projektima.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net