Vreme
TAČKA SUSRETA, 15.3.2016. / KOLUMNA

O projektu "Tačka susreta"

Tribina "Šta je to Balkan, šta pričaju o njemu i šta bi Balkan mogao da bude" prvi je u nizu razgovora koji će se u narednim mesecima održati i u Prištini, Preševu, Tirani, Podgorici i Skoplju. Projekat "Tačka susreta" pokreće se sa idejom da se otvoreno suočimo sa negativnim kulturnim stereotipima i da, uprkos bremenu istorijskog nasleđa, u lokalnim tradicijama identifikujemo pomenute pozitivne paradigme međusobnog prožimanja i saradnje, ali i sa namerom da se šira čitalačka publika upozna s albanskom kulturom i tradicijom, koja je, uprkos viševekovnoj koegzistenciji na istom prostoru, u ovdašnjoj sredini skoro potpuna nepoznanica.