<< VESTI | | 30.06.2016 17:55


U Sarajevu, bez saglasnosti Srpske, objavljeni rezultati popisa u BiH (VIDEO: Televizija RepublikeSrpske),

 

Kriza zbog popisa u BiH

 

DOKUMENT: Statistički podaci o nacionalnom sastavu stanovništva BiH po entitetima, kantonima i opštinama

Republika Srpska ne priznaje rezultate koje je objavila Agencija za statistiku BiH

Prema zvaničnim podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, koje je 30 juna objavila Agencija za statistiku BiH, u Bosni i Hercegovini ima 3.531.159 stanovnika, od čega u Federaciji BiH živi 2.219.220, u RS 1.228.423 i u Distriktu Brčko 83.516.

Prema popisu u BiH ima 1.769.592 (50,11 odsto) Bošnjaka, 1,086.733 (30,78) Srba, a 544.780 (15,43 odsto) Hrvata.

Po veroispovesti građani BiH su se izjasnili na sledeći način: 50,7 odsto islamska, 30,75 odsto pravoslavna, 15,19 odsto katolička.

Bosanski jezik govori 52,86 posto građana, 14,6 posto govori hrvatski, a 30,76 posto govore srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana.

Po popisu stanovništva 1991. godinena teritoriji BiH živele 4.377.033 osobe.

Muslimani su tada činili 43,38 odsto ukupnog stanovništva (1.898.963), Srbi 31,18 (1.365.093), Hrvati 17,36 (759.906) Jugosloveni 5,53 odsto (242.032).

U FBiH su najbrojniji Bošnjaci kojih je 70,4 posto, dok Hrvata ima 22,4 posto. Broj Srba koji trenutno žive u FBiH iznosi 3,6 posto.

RTs jeavlja 1. 7. da je Agencija za statistiku BiH prilikom prezentacije konačnih rezultata popisa za Federaciju BiH napravila grešku i saopštila da u tom većem entitetu živi 3,6 posto Srba, umesto 2,55.

Prema konačnim rezultatima, u Federaciji BiH, dakle, živi 70,4 posto Bošnjaka, Hrvata je 22,4 posto, ostalih 3,6, a Srba 2,55.

Tačan postotak je prezentovan 1. 7. na konferenciji za medije Zavoda za statistiku FBiH o rezultatima popisa, kao i u publikaciji "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013".

U Republici Srpskoj, je najbrojnije srpsko stanovništvo sa 81,51 posto, Bošnjaka je 13,99 posto, a Hrvata je 2,41 posto.

U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Srba 34,58 posto i Hrvata 20,66 odsto.

U Banjaluci, prema rezultatima popisa urađenog 2013. godine žive 185.042 stanovnika.

Banjaluka je po popisu stanovništva 1991. godine imala 195.692 stanovnika.

U Banjaluci živi 165.750 Srba, Bošnjaka ima 7.681, Hrvata 5.104, o nacionalnosti se nije izjasnilo njih 2.733, a 3.437 stanovnika izjasnilo se kao "ostali"

U Banjaluci je, prema popisu iz 1991. godine, živelo 106.826 Srba, 29.026 Hrvata, 28.558 Muslimana, a kao Jugosloven se izjasnilo 23.656 stanovnika, kao ostali 7.626.

U Mostaru, prema popisu iz 2013. godine, živi 105.797 stanovnika. Bošnjaka je 46.752, Hrvata 51.216, Srba 4.421, nije se izjasnilo njih 1.312, dok se 1.910 izjasnilo kao "ostali".

Prema popisu iz 1991. godine, u Mostaru je bilo 126.628 stanovnika. Od toga je Muslimana bilo 43.856, Srba 23.846, Hrvata 43.037, Jugoslovena 12.768 i ostalih 3.121.

Na prostoru četiri opštine grada Sarajeva – Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad – sada žive 10.442 Srbina, a 1991. taj bilo ih je 92.271.

U sarajevskoj opštini Centar sada živi 41.702 Bošnjaka, 2.186 Srba, 3.333 Hrvata i 6.203 onih koji se izjašnjavaju kao ostali.

U toj opštini 1991. godine bilo je 39.761 Bošnjaka, 16.631 Srba, 5.428 Hrvata, ostalih 4.436 i 13.030 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni.

Na području opštine Novo Sarajevo, prema popisu iz 2013. godine, ima 48.188 Bošnjaka, Srba je 3.402, Hrvata 4.639, ostalih 6.655 i 1.893 onih koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.

U opštini Novo Sarajevo 1991. godine bilo je 33.902 Bošnjaka, 32.899Srba, Hrvata 8.798, ostalih 4.391 i Jugoslovena 15.099.

U opštini Novi Grad danas živi 99.773 Bošnjaka, Srba 4.367, Hrvata 4.947, ostalih 7.174 i 2.103 onih koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.

U toj sarajevskoj opštini 1991. godine živelo je 69.430 Bošnjaka, 37.591 Srba, 8.889 Hrvata, ostalih 5.126 i Jugoslovena 15.580.

U opštini Stari Grad sada živi 32.794 Bošnjaka, 467 Srba, 685 Hrvata i 2.434 ostalih.

U toj opštini po popisu iz 1991. godine bilo je 39.410 Bošnjaka, 5.150 Srba, 1.126 Hrvata, ostalih 1.684 i Jugoslovena 3.374.

U ove podatke nisu uključeni podaci za opštine Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Pale, Trnovo i Vogošća, koje danas nisu u sastavu grada Sarajevo.

Posušje, Široki Brijeg i Grude, predvode listu etnički monolitnih opština kojih ima u svim delovima BiH.

U Posušju, koje ima 20.477 stanovnika, čak 20.424 (99,74 posto) čine Hrvati, Srba je svega 5 (0,02 posto), tamo žive samo dva Bošnjaka (0,01 posto) i 12 ostalih (0,05 posto).

Široki Brijeg ima 28.929 stanovnika, a 28.814 (99,60 posto) čine Hrvati. 45 stanovnika su Srbi (0,15 posto) i 6 Bošnjaci (0,02 posto).

U Grudama od 17.308 stanovnika, čak 17.206 (99,46 posto) čine Hrvati, tamo živi svega 10 Srba (0,05 posto), 3 Bošnjaka (0,01 posto) i 11 ostalih (0,06 posto).

Hrvati su dominantni i u Čitluku (98,67 posto), kao i u Ljubuškom (96,76 posto).

Etnički najmonolitnija opština u Bosni i Hercegovini, preko 10.000 stanovnika, sa dominantnim bošnjačkim stanovništvom je Bužim, u kojem, od ukupno 19.340 stanovnika, 19.207 čine Bošnjaci, odnosno 99,31 posto, 8 Hrvata (0,04 posto), 1 Srbin (0,005 posto), te 96 ostalih (0,49 posto).

Bošnjaci su apsolutna većina i u Kalesiji (97,50 posto), Kladnju (97,15 posto), Ključu (96,33 posto), Cazinu (95,93 posto), Doboj-istoku (95,92 posto), Donjem Vakufu (95,64 posto) i Olovu (95,34 posto).

Bileća je opština sa najdominantnijim srpskim stanovništvom u BiH. Od 10.807 stanovnika, 10.646 su Srbi (98,51 posto), 26 Bošnjaci (0,24 posto) i 21 Hrvati (0,19 posto).

Na Palama-RS od 20.909 stanovnika 97,81 posto su Srbi, tamo živi 186 Bošnjaka (0,89 posto) i 128 Hrvata (0,61 posto).

U Istočnom Novom Sarajevu živi 10.642 stanovnika, 10.248 su Srbi (96,29 posto), tamo živi 107 Hrvata (1 posto) i 44 Bošnjaka (0,41 posto).

Srbi su apsolutna većina i u Trebinju (96,88 posto), Mrkonjić Gradu (96,27 posto), Laktašima (95,69 posto) i Nevesinju (95,30 posto).

(Videti više: U velikim gradovima manje stanovnika: Etnički najmonolitnije općine u BiH Posušje, Bužim i Bileća, Klix.ba )

U pet opština BiH živi manje od 1.000 ljudi. U Istočnom Drvaru živi 79 stanovnika, 53 muškarca i 26 žena, od kojih se 78 po etničkoj pripadnosti izjasnilo kao Srbi, a jedno kao Hrvat.

U Istočnom Mostaru 257, u Kupresu u RS-u - njih 300, a u Petrovcu - 361. U ovu grupu spadaju i Pale u FBiH sa 904 stanovnika.

Manje od 2.000 ljudi živi u Istočnom Novom Gradu (1.131), Jezeru (1.144), Trnovu u FBiH (1.502), Krupi na Uni (1.597), Dobretićima (1.629) i Foči u FBiH (1.933), a manje od 5.000 stanovnika je u Kalinoviku (2.029), Trnovu u RS (2.050), Berkovićima (2.114), Bosanskom Grahovu (2.449), Novom Goraždu (3.117), Ravnom (3.219), Ljubinju (3.511), Han Pijesku (3.530), Donjem Žabaru (3.809), Glamoču (3.860), Doboj-Jugu (4.137), Domaljevcu-Šamcu (4.771), Neumu (4.653), Vukosavlju (4.667) i Čajniču (4.895).

Gustini naseljenosti prosečno u BiH iznosi 68,9 stanovnika po kilometru kvadratnom. Novo Sarajevo je najgušće naseljena opštna sa 7.085 po kilometru kvadratnom, a Istočni Drvar je opština sa 1,05 stanovnika po kilometru kvadratnom.

Stanovništvo BiH je u odnosu na 1991. prosečno starije za skoro pet godina: 1991. prosečna starost stanovništva iznosila je 34 godine, a prema popisu iz 2013. prosečna starost je 39,5 godina.

Starijih osoba od 65 godina je, prema popisu iz 2013. godine, 501.996, dok je 1991. starijih od 65 godina bilo 284.365. Broj osoba koje su ušle u treću životnu dob porastao je za oko 220.000.

Broj učenika u školama je prepolovljen: u školskoj 1988/89. u BiH je bilo ukupno 534.337 učenika, po novom popisu 2013. broj učenika u osnovnim školama skoro je prepolovljen- manji je za 237.495.

Predstavnici entitetskih zavoda za statistiku i Agencije na nivou BiH nekoliko puta su pokušali da se usaglase oko rezidentnog stanovništva, ali bez uspeha...

Ministar civilnih poslova i koordinator Vijeća ministara za popis Adil Osmanović kazao je, kako prenosi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (REZULTATI POPISA: U BIH ŽIVI 50,11% BOŠNJAKA, 30,78% SRBA I 15,43% HRVATA) da je Popis proveden na temelju Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, koji je usvojio Parlament Bosne i Hercegovine 3. februara 2012. godine.

"Kako bi se osiguralo da sve popisne aktivnosti proteknu u skladu sa međunarodnim i Evropskim standardima Vijeće ministara (BiH) je pozvalo Evropsku komisju da organizuje međunarodni monitoring popisa. Tako su Evropska komisija, Savet Evrope i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 18. aprila 2012. godine potpisali Memorandum o sporazumijevanju", kazao je Osmanović.

Agencija za statistiku BiH je 5. novembra 2013. godine objavila ( Preliminarne rezultate popisa u BIH, koji zbog sporova o nacionalnom pitanju i statusa ratom raseljenih i migranata ne sadrže podatke o verskoj i nacionalnoj pripadnosti, i o maternjem jeziku). Po Osmanovićevim rečima, koje prenosi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ino tim je više puta izneo ocenu da je popis u BiH potpuno usklađen sa međunarodnim standarima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništu.

Prema Zakonu o popisu stanovništva, kao rok za objavu rezultata popisa određen je 1. juli, ali iz Agencije za statistiku je rečeno da će konačni rezultati biti objavljeni 30. juna, što je i učinjeno u hotelu Evropa u Sarajevu, a ne u nekoj državnoj instituciji, očito zbog sporova oko popisa koji su se ponovo rasplamsali.

Prema izveštaju Televizije Republike Srpske (U Sarajevu, bez saglasnosti Srpske, objavljeni rezultati popisa u BiH), u RS se smatra da su rezultati popisa po svim pokazateljima utvrđeni prema spornoj metodologiji koja, kao stalne stanovnike BiH priznaje i 196.000, uglavnom Bošnjaka koji žive i rade u inostranstvu, pa zato i ne čudi da je Bošnjaka više od 50 odsto u BiH...

Od konačnih rezultata popisa stanovništva u BiH iz 2013, ogradila se Narodna skupština Republike Srpske, koja je na posebnoj sjednici zaključila da sporne rezultate popisa Srpska neće priznati i zatražila je povlačenje odluke o objavljivanju tih rezultata i da srpski predstavnici izađu iz Centralnog popisnog biroa. Vlada Srpske treba da predloži Zakon o popisu stanovništva kako bi Republički zavod za statistiku mogao objaviti rezultate popisa za Republiku Srpsku. Kako javlja TV RS direktoru Agencije za statistiku BiH Velimiru Jukiću se zamera da je doneo program obrade podataka bez znanja predstavnika iz Republike Srpske. Lider SDS-a Mladen Bosić uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocenu ustavnosti Jukićeve odluke. Srpski predstavnici povukli su se iz Centralnog popisnog biroa.

Klub Bošnjaka u Veću naroda RS odlučio je da tim povodom pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio usvajanje zakona o popisu u RS poručio da Srpska ova rezultate neće ni prihvatiti ni objaviti.

"Neshvatljiva je arogancija i nastojanje da se rezultati objave na ovaj način, uprkos jasnim stavovima Narodne skupštine i svih institucija Republike Srpske", naveo je Dodik, koji naglašava da je to učinjeno uz očiglednu asistenciju međunarodnog faktora u BiH koji je još jednom pokazao da je definitivno navijačka strana, a ne strana koja bi trebalo da ovde obezbedi objektivne i konsenzusom dogovorene procedure i, naravno, na osnovu toga i podatke.

"Iz ovoga smo videli sve i još jednom se potvrdila ta arogancija međunarodnog faktora i domaćih političkih faktora u Sarajevu koji su nastojali da na ovaj način ignorišu Republiku Srpsku", naglasio je predsednik Srpske.

( Na sajtu Agencije za statistiku BIH , najavlje se da bi detaljni podaci s popisa trebalo da budu dostupni interaktivno. U Dokumentu dole Vreme prenosi delove tog dokumenta o nacionalnom sastavu stanovništva...)


 

DOKUMENT: Statistički podaci o nacionalnom sastavu BiH po entitetima, kantonima i opštinama objavljeni 2016.

DOKUMENT: Statistički podaci o nacionalnom sastavu BiH po entitetima, kantonima i opštinama objavljeni 2016.

TeritorijaPolUkupnoBošnjaciHrvatiSrbiNe izjašnjava seOstaliBez odgovora
BOSNA I HERCEGOVINA Ukupno3.531.1591.769.592544.7801.086.73327.05596.5396.460
M1.732.270867.492267.789534.03011.50348.2943.162
Ž1.798.889902.100276.991552.70315.55248.2453.298
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Ukupno2.219.2201.562.372497.88356.55018.34479.8384.233
M1.087.993765.523246.36025.9997.96240.0112.138
Ž1.131.227796.849251.52330.55110.38239.8272.095
REPUBLIKA SRPSKA Ukupno1.228.423171.83929.6451.001.2998.18915.3242.127
M603.02784.55812.570494.0083.3287.588975
Ž625.39687.28117.075507.2914.8617.7361.152
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Ukupno83.51635.38117.25228.8845221.377100
M41.25017.4118.85914.02321369549
UNSKO-SANSKI KANTON Ukupno273.261246.0125.0738.4521.84711.539338
M135.304121.7062.5094.2728455.828144
Ž137.957124.3062.5644.1801.0025.711194
POSAVSKI KANTON Ukupno43.4538.25233.60083121445997
M21.8054.00717.1013458022646
Ž21.6484.24516.49948613423351
TUZLANSKI KANTON Ukupno445.028392.35623.5927.0583.44417.815763
M217.388191.82511.3543.1521.5289.137392
Ž227.640200.53112.2383.9061.9168.678371
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Ukupno364.433299.45243.8195.5432.45312.808358
M180.780148.83921.5522.4911.1316.595172
Ž183.653150.61322.2673.0521.3226.213186
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Ukupno23.73422.31324885774269
M11.61710.9168407382444
Ž12.11711.39716478391825
SREDNJOBOSANSKI KANTON Ukupno254.686146.65297.6293.0431.0145.2401.108
M127.26673.27148.8971.3064712.735586
Ž127.42073.38148.7321.7375432.505522
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON Ukupno222.00792.005118.2976.4321.7643.054455
M109.01845.44058.0303.0706961.553229
Ž112.98946.56560.2673.3621.0681.501226
ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON Ukupno94.89871893.72510166124164
M47.31135146.74533317774
Ž47.58736746.98068354790
KANTON SARAJEVO Ukupno413.593346.57517.52013.3007.25028.075873
M195.161165.0937.5765.5113.05413.472455
Ž218.432181.4829.9447.7894.19614.603418
KANTON 10 Ukupno84.1278.03764.60410.90521529868
M42.3434.07532.5885.4128814436
Ž41.7843.96232.0165.49312715432
BANOVIĆI Ukupno22.77321.374284237977783
M11.39210.70013498434161
Ž11.38110.674150139543622
BANJA LUKAUkupno185.0427.6815.104165.7502.7333.437337
M89.1483.5481.86080.8181.0871.676159
Ž95.8944.1333.24484.9321.6461.761178
BERKOVIĆIUkupno2.114159111.942011
M1.059881969010
Ž1.0557110973001
BIHAĆUkupno56.26149.5503.2659106191.87938
M27.04123.7891.57241727597414
Ž29.22025.7611.69349334490524
BIJELJINAUkupno107.71513.09051591.7846741.550102
M52.8276.49414345.11328175541
Ž54.8886.59637246.67139379561
BILEĆAUkupno10.807262110.646307311
M5.4541625.38410384
Ž5.35310195.26220357
BOSANSKA KRUPAUkupno25.54523.578661.26010649441
M12.54811.496286735427621
Ž12.99712.082385875221820
BOSANSKI PETROVACUkupno7.3283.179263.996308512
M3.6781.58052.02214507
Ž3.6501.599211.97416355
BOSANSKO GRAHOVOUkupno2.44963932.02810102
M1.28722241.051451
Ž1.1624169977651
BRATUNACUkupno20.3407.8033312.350268642
M10.0913.82966.176124919
Ž10.2493.974276.174143723
BRČKOUkupno83.51635.38117.25228.8845221.377100
M41.25017.4118.85914.02321369549
Ž42.26617.9708.39314.86130968251
BREZAUkupno14.16813.15431412111844714
M6.9526.46514346482428
Ž7.2166.68917175702056
Ukupno16.6191.5093.28711.47714816137
BRODM8.1437371.5495.718507415
Ž8.4767721.7385.759988722
Ukupno31.47024.6505.76737615349331
BUGOJNOM15.63512.3172.7891717626814
Ž15.83512.3332.9782057722517
Ukupno17.9108.6818.8732052711113
BUSOVAČAM9.1344.4364.5319011642
Ž8.7764.2454.342115164711
Ukupno19.34019.2078169622
BUŽIMM9.8859.818102559
Ž9.4559.3897144113
Ukupno66.14963.463320293311.94561
CAZINM33.07231.727169516298920
Ž33.07731.7361512416995641
Ukupno55.18141.7023.3332.1861.6176.203140
CENTAR SARAJEVOM25.36919.4611.3349186912.89867
Ž29.81222.2411.9991.2689263.30573
Ukupno4.89588463.9723255
ČAJNIČEM2.47446811.9881142
Ž2.42141651.9842113
Ukupno26.1574.54120.53871412422218
ČAPLJINAM12.9472.23810.190351511107
Ž13.2102.30310.3483637311211
Ukupno10.5029.341843192368010
ČELIĆM5.2564.6664329217481
Ž5.2464.67541110019329
Ukupno15.5484534914.874391249
ČELINACM7.728228117.41118564
Ž7.820225387.46321685
Ukupno18.1402917.90018218686
ČITLUKM8.937168.826854438
Ž9.203139.07410164248
Ukupno27.4041.8952.57322.34925227758
DERVENTAM13.3979161.20111.01111612528
Ž14.0079791.37211.33813615230
DOBOJUkupno71.44115.3221.84552.628490992164
M34.9167.43777825.92320551261
Ž36.5257.8851.06726.705285480103
DOBOJ-ISTOKUkupno10.2489.83018121896274
M5.0614.845115857135
Ž5.1874.985771039139
DOBOJ-JUGUkupno4.1374.01724914676
M2.0652.007948334
Ž2.0722.0101556342
DOBRETIĆIUkupno1.62901.6261101
M90509040100
Ž72407221001
DOMALJEVAC-ŠAMACUkupno4.771174.6349212133
M2.37382.32035163
Ž2.39892.314571170
DONJI VAKUFUkupno13.98513.376581074638612
M6.9226.6172552271983
Ž7.0636.7593355191889
DONJI ŽABARUkupno3.80951.0292.759592
M1.92015201.395211
Ž1.88945091.364381
DRVARUkupno7.036115526.42026243
M3.47332993.14510160
Ž3.56382533.2751683
FOČA - FBiHUkupno1.9331.76201453230
M9989070752140
Ž935855070190
FOČA - RSUkupno18.2881.2705516.7393217616
M9.236676168.42811969
Ž9.052594398.31121807
FOJNICAUkupno12.3567.5923.6644846236770
M6.1973.7961.7991920128435
Ž6.1593.7961.8652926108335
GACKOUkupno8.990369158.5563416
M4.55620054.3220281
Ž4.434169104.2343135
GLAMOČUkupno3.8601.2519061.67911130
M1.963635456862460
Ž1.897616450817770
GORAŽDEUkupno20.89719.69223707733939
M10.1639.5738318362244
Ž10.73410.11915389371695
GORNJI VAKUF-USKOPLJEUkupno20.93312.0048.660302817041
M10.5326.0524.3552139416
Ž10.4015.9524.30528157625
GRAČANICAUkupno45.22043.8577215713792473
M21.64120.96029596050033
Ž23.57922.89743987742440
GRAD MOSTARUkupno105.79746.75251.2164.4211.3121.910186
M51.21022.89524.6772.07951295196
Ž54.58723.85726.5392.34280095990
GRADAČACUkupno39.34037.13091834516772753
M19.23418.1574471498237029
Ž20.10618.9734711968535724
GRADIŠKAUkupno51.7277.58082641.86341699943
M25.2713.76028920.54417648319
Ž26.4563.82053721.31924051624
GRUDEUkupno17.308317.2161031165
M8.62108.57911832
Ž8.68738.63792333
HADŽIĆIUkupno23.89122.120179218117900357
M11.91410.946819161533202
Ž11.97711.1749812756367155
HAN PIJESAKUkupno3.53043173.0683210
M1.66720811.4431140
Ž1.86322361.625270
ILIDŽAUkupno66.73058.1203.0301.6006573.25964
M32.35928.3271.4106472881.65334
Ž34.37129.7931.6209533691.60630
ILIJAŠUkupno19.60318.15138242110152820
M9.3818.686178200412688
Ž10.2229.4652042216026012
ISTOČNAILIDŽAUkupno14.76364815613.755969810
M7.069300436.63838455
Ž7.6943481137.11758535
ISTOČNI DRVARUkupno790178000
M530053000
Ž260125000
ISTOČNI MOSTARUkupno2577811166002
M14245888001
Ž11533378001
ISTOČNI STARI GRADUkupno1.1314371.071271
M560262526051
Ž571175545220
ISTOČNO NOVO SARAJEVOUkupno10.6424410710.248621756
M5.05814244.91626753
Ž5.58430835.332361003
JABLANICAUkupno10.1119.045726631041703
M5.0274.5133502647901
Ž5.0844.5323763757802
JAJCEUkupno27.25813.26912.5555019580038
M13.8566.6796.4912104541417
Ž13.4026.5906.0642915038621
JEZEROUkupno1.14428711841311
M6011408449211
Ž5431473392100
KAKANJUkupno37.44132.3412.9732811721.64628
M18.65116.1881.4341226383113
Ž18.79016.1531.53915910981515
KALESIJAUkupno33.05332.227202545445939
M16.59716.15951373124817
Ž16.45616.068151172321122
KALINOVIKUkupno2.0295781.9471160
M987252950190
Ž1.042326997070
KISELJAKUkupno20.7227.83811.8234098554819
M10.2853.8825.8741724030611
Ž10.4373.9565.949237452428
KLADANJUkupno12.34811.99733107401629
M6.1085.95184715825
Ž6.2406.046256025804
KLJUČUkupno16.74416.130302733025823
M8.3658.050101451913011
Ž8.3798.080201281112812
KNEŽEVOUkupno9.793429319.2884374
M4.89219284.6653213
Ž4.901237234.6231161
KONJICUkupno25.14822.4861.55335516856224
M12.36011.1086941657131210
Ž12.78811.3788591909725014
KOSTAJNICAUkupno5.9771.460864.31570442
M2.967734312.15130210
Ž3.010726552.16440232
KOTOR VAROŠUkupno19.7105.2341.11613.09111513420
M9.8182.5855606.549426715
Ž9.8922.6495566.54273675
KOZARSKA DUBICAUkupno21.5242.16827318.67017122814
M10.5161.061819.194661077
Ž11.0081.1071929.4761051217
KREŠEVOUkupno5.2731.0144.1492628533
M2.5975102.038713272
Ž2.6765042.1111915261
KRUPA NA UNIUkupno1.597321.592000
M86210861000
Ž73522731000
KUPRES - FBiHUkupno5.0572554.474318451
M2.5411322.237166321
Ž2.5161232.237152130
KUPRES-RSUkupno30000299100
M16000159100
Ž14000140000
LAKTAŠIUkupno34.96611252133.46224557947
M17.3204918416.66410829520
Ž17.6466333716.79813728427
LIVNOUkupno34.1334.04729.27343813721622
M17.0242.04214.6371775610111
Ž17.1092.00514.6362618111511
LOPAREUkupno15.3571.3715013.869253111
M7.749685107.0275166
Ž7.608686406.84220155
LUKAVACUkupno44.52038.5611.5241.4993782.47880
M21.78618.7827587011781.31552
Ž22.73419.7797667982001.16328
LJUBINJEUkupno3.51112103.4695132
M1.725631.706271
Ž1.786671.763361
LjUBUŠKIUkupno28.18470727.27141517836
M14.02234713.57412235115
Ž14.16236013.69729282721
MAGLAJUkupno23.14619.8102.0418109637811
M11.4309.7411.047390501984
Ž11.71610.069994420461807
MILIĆIUkupno11.4414.199247.1809218
M5.7982.10683.670383
Ž5.6432.093163.5106135
MODRIČAUkupno25.7203.1011.67420.227170429119
M12.5611.4617989.9636721062
Ž13.1591.64087610.26410321957
MRKONJIĆ GRADUkupno16.67137515916.050373713
M8.096182667.80421176
Ž8.575193938.24616207
NEUMUkupno4.653634.543217127
M2.344282.29610343
Ž2.309352.24711484
NEVESINJEUkupno12.9615332812.35319217
M6.46227696.161862
Ž6.499257196.19211155
NOVI GRADUkupno27.1156.43918120.11614720725
M13.5943.2536010.1055910413
Ž13.5213.18612110.0118810312
NOVI GRAD SARAJEVOUkupno118.55399.7734.9474.3672.1037.174189
M55.73547.4272.1641.8228623.36892
Ž62.81852.3462.7832.5451.2413.80697
NOVI TRAVNIKUkupno23.83212.06711.00236710427022
M11.8626.1145.4181533712812
Ž11.9705.9535.5842146714210
NOVOGORAŽDEUkupno3.1171.45921.6186257
M1.61874918493142
Ž1.49971017693115
NOVO SARAJEVOUkupno64.81448.1884.6393.4021.8936.65537
M29.58022.3511.9721.3857833.07019
Ž35.23425.8372.6672.0171.1103.58518
ODŽAKUkupno18.8216.22011.62158210222868
M9.3733.0285.8952583512433
Ž9.4483.1925.7263246710435
Ukupno10.1759.70123077201398
OLOVOM5.0844.8421103910803
Ž5.0914.8591203810595
Ukupno19.8612.01517.34515710021826
ORAŠJEM10.0599718.88652449610
Ž9.8021.0448.4591055612216
Ukupno6.0162.89593.095764
OSMACIM3.0651.45611.601322
Ž2.9511.43981.494442
Ukupno2.786231602.5801283
OŠTRALUKAM1.4407791.345432
Ž1.34616811.235851
Ukupno9048591331100
PALE - FBiHM456436014060
Ž448423119140
Ukupno20.90918612820.451557514
PALE-RSM10.03896389.84022339
Ž10.871909010.61133425
Ukupno5.220131.8503.3307128
PELAGIĆEVOM2.60929451.653252
Ž2.611119051.677576
Ukupno36100358030
PETROVACM17200171010
Ž18900187020
Ukupno6.4747366.37123334
PETROVOM3.124383.08010212
Ž3.3504283.29113122
Ukupno20.477220.424541230
POSUŠJEM10.287010.26521811
Ž10.190210.15933419
Ukupno89.39729.0341.76255.8957461.571389
PRIJEDORM43.86314.15173027.688275752267
Ž45.53414.8831.03228.207471819122
Ukupno35.9562.97945130.6732391.58133
PRNJAVORM17.5721.44716115.02110083211
Ž18.3841.53229015.65213974922
Ukupno14.2803.52510.702372023
PROZORM7.2101.8275.35912912
Ž7.0701.6985.343251111
RAVNOUkupno3.219202.633558305
M1.657131.328313201
Ž1.56271.305245104
RIBNIKUkupno6.0480116.0183142
M3.009042.998052
Ž3.039073.020390
ROGATICAUkupno10.7231.117199.52712435
M5.27057624.6627212
Ž5.453541174.8655223
RUDOUkupno7.96367797.2416273
M4.05035773.6684140
Ž3.91332023.5732133
SANSKI MOSTUkupno41.47538.3447221.83712737570
M20.82619.2583589434819326
Ž20.64919.0863648947918244
SAPNAUkupno11.17810.8273234109311
M5.7395.56101165516
Ž5.4395.26631185425
SOKOLACUkupno12.0216712911.250143819
M5.91934985.5325196
Ž6.102322215.71891913
SRBACUkupno17.58741713116.6309228730
M8.623200238.1954514911
Ž8.9642171088.4354713819
SREBRENICAUkupno13.4097.248166.028236727
M6.6023.49063.047113711
Ž6.8073.758102.981123016
SREBRENIKUkupno39.67835.9511.9683941841.14734
M19.34817.4799701829760119
Ž20.33018.4729982128754615
STARI GRAD SARAJEVOUkupno36.97632.7946854675472.43449
M17.48215.5313031802351.20528
Ž19.49417.2633822873121.22921
STOLACUkupno14.5025.5448.4862791872103
M7.3262.8024.31011733361
Ž7.1762.7424.176162153942
ŠAMACUkupno17.2731.2652.42613.25615115223
M8.3856121.1326.494607512
Ž8.8886531.2946.762917711
ŠEKOVIĆIUkupno6.76110786.6186148
M3.3605223.293373
Ž3.4015563.325375
ŠIPOVOUkupno10.293628269.57624345
M5.22132374.86212143
Ž5.072305194.71412202
ŠIROKI BRIJEGUkupno28.929628.8144582333
M14.381414.3271861016
Ž14.548214.4872721317
TEOČAKUkupno7.4247.398570122
M3.7673.75403082
Ž3.6573.64454040
TESLIĆUkupno38.5367.1841.44229.04135146751
M18.6793.57962214.07814223226
Ž19.8573.60582014.96320923525
TEŠANJUkupno43.06340.4611.46222612875036
M21.37620.077720916340916
Ž21.68720.3847421356534120
TOMISLAVGRADUkupno31.5922.46729.00622273040
M16.0551.26114.73511111423
Ž15.5371.20614.27111161617
TRAVNIKUkupno53.48235.64815.1026403271.628137
M26.57417.6537.60327615582364
Ž26.90817.9957.49936417280573
TREBINJEUkupno29.19899529527.28719140921
M14.2515089913.3388121213
Ž14.94748719613.9491101978
TRNOVO - FBiHUkupno1.5021.3764973211
M7356711481140
Ž767705349271
TRNOVO-RSUkupno2.050837151.1789101
M9894153559471
Ž1.06142212619530
TUZLAUkupno110.97980.77415.3963.3782.1519.143137
M52.74538.4257.3471.4619154.52473
Ž58.23442.3498.0491.9171.2364.61964
UGLJEVIKUkupno15.7102.1864213.412213613
M7.9371.07086.821101711
Ž7.7731.116346.59111192
Ukupno6.6033746.0956126425
USORAM3.2661783.05366221
Ž3.3371963.0425520204
Ukupno8.8925.4472.820189913432
VAREŠM4.3732.7191.35992371642
Ž4.5192.7281.46197541790
Ukupno40.41932.5616361465986.40771
VELIKA KLADUŠAM19.88915.988366672713.16136
Ž20.53016.573270793273.24635
Ukupno39.93836.6975762862662.06251
VISOKOM19.70518.1202821191251.03128
Ž20.23318.5772941671411.03123
Ukupno10.6681.043339.3382054180
VIŠEGRADM5.10652654.53411264
Ž5.562517284.804928176
Ukupno25.83610.51314.3503337454521
VITEZM12.7675.2157.0701543328510
Ž13.0695.2987.2801794126011
Ukupno11.4673.763317.589223032
VLASENICAM5.6381.85263.741121413
Ž5.8291.911253.848101619
Ukupno26.34324.35132154221290116
VOGOŠĆAM12.60611.693133220924635
Ž13.73712.65818832212043811
Ukupno4.6672.1807761.5163214914
VUKOSAVLJEM2.3401.11636875715813
Ž2.3271.064408759176811
Ukupno35.98832.7351.2045731621.27836
ZAVIDOVIĆIM17.88316.3105312788166716
Ž18.10516.4256732958161120
Ukupno110.66392.9888.2792.4091.3055.545137
ZENICAM54.66046.1653.8851.0676182.85570
Ž56.00346.8234.3941.3426872.69067
Ukupno58.85619.85510638.57981129106
ZVORNIKM29.2709.8751719.239355945
Ž29.5869.9808919.340467061
Ukupno30.21911.72717.8015015511124
ŽEPČEM15.3356.0278.97923722637
Ž14.8845.7008.822264334817
ŽIVINICEUkupno57.76553.0892.5082421721.71638
M28.71426.3861.2131027791719
Ž29.05126.7031.2951409579919

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2013. REZULTATI POPISA, STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOM/NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU I SPOLU, nivo BiH, F BiH, RS i BD , Sarajevo, juni 2016.


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net