<< VESTI | | 01.06.2016 08:40

Dokument >

Preduzeća u Srbiji

Broj zaposlenih, promet i profit u velikim, srednjim, malim i mikro preduzećima 2010-2014

Broj preduzeća prema njihovoj veličini

Na osnovu raspoloživih podataka, možemo konstatovati da je obračunom makroekonomskih agregata obuhvaćeno 93 150 preduzeća u Republici Srbiji. Od tog ukupnog broja preduzeća u Srbiji – sever, 2014. godine poslovalo je 65 339 preduzeća – što čini 70,1%, a u Srbiji – jug 27 811 – što čini 29,9%.

Od ukupno 93 150 preduzeća u Republici Srbiji, u 2014. godini bilo je: 81 327 mikro (87,3%), 9 198 malih (9,9%), 2 131 srednje (2,3%) i 494 velika (0,5%).

Od ukupno 65 339 preduzeća lociranih na teritoriji Srbije – sever, u 2014. godini bilo je: 57 697 mikro (88,3%), 6 009 malih (9,2%), 1 309 srednjih (2,0%) i 324 velika (0,5%). Na teritoriji Srbije – jug bilo je 27 811 preduzeća u 2014. godini, od čega: mikro 23 630 (84,9%), malih 3 189 (11,5%), srednjih 822 (3,0%) i velikih 170 (0,6%).

Posmatrano po sektorima KD (2010), na nivou Republike Srbije, najveće učešće u ukupnom broju preduzeća imale su: trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (35,0%), prerađivačka industrija (17,9%), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (11,2%), građevinarstvo (8,0%), saobraćaj i skladištenje (5,6%) itd.

(2) Broj zaposlenih prema veličini preduzeća

Preduzeća u Republici Srbiji u 2014. godini zapošljavala su 967 199 lica.

U Srbiji – sever bilo je 647 821, tj. 67,0%, a u Srbiji – jug 319 378, tj. 33,0%.

Učešće broja zaposlenih u mikro preduzećima, posmatrano po teritorijama, vrlo je ujednačeno: na nivou Republike Srbije 15,3%, na teritoriji Srbija – sever 15,7% i na teritoriji Srbija – jug (14,4%). Mala preduzeća u broju zaposlenih u Republici Srbiji učestvuju sa 19,1%, u Srbiji – sever učešće je 18,8%, dok je to učešće u Srbiji – jug 19,9%.

Kod srednjih i velikih preduzeća učešće broja zaposlenih po teritorijama je neujednačeno i kreće se za srednja preduzeća, na nivou Republike Srbije, 22,8%, u Srbiji – sever 20,8%, u Srbiji – jug 27,0%, a za velika preduzeća na nivou Republike Srbije 42,7%, u Srbiji – sever 44,8%, a u Srbiji – jug 38,6%.

Posmatrano po sektorima KD (2010), najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih u Republici Srbiji 2014. godine imale su: prerađivačka industrija – sa 304 099 zaposlenih lica, trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila – sa 189 665 zaposlenih lica, saobraćaj i skladištenje – sa 94 241 zaposleno lice itd.

(3) Ostvareni promet prema veličini preduzeća

Kada se posmatra teritorijalni razmeštaj ostvarenog prometa preduzeća, uočava se da su preduzeća sa teritorije Srbija – sever ostvarila 76,0%, a preduzeća sa teritorije Srbija – jug 24,0%.

Prema veličini preduzeća, ostvareni promet u Republici Srbiji distribuiran je na sledeći način: mikro (16,6%), mala (21,0%), srednja (23,8%) i velika (38,6%).

U preduzećima iz Srbije – sever raspored ostvarenog prometa jeste sledeći: mikro (16,7%), mala (20,7%), srednja (23,7%) i velika (38,9%).

Za preduzeća iz Srbije – jug učešća u ostvarenom prometu su sledeća: mikro (16,4%), mala (22,1%), srednja (24,0%) i velika (37,5%).

Posmatrano po delatnostima (sektorima KD 2010), najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenom prometu ostvarila su preduzeća iz trgovine na veliko i malo i opravke motornih vozila (34,8%), prerađivačke industrije (27,0%), snabdevanje električnom energijom, gasom i parom (8,2%), saobraćaj i skladištenje (6,2%) itd.

(4) Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća

Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća u Republici Srbiji za 2014. godinu distribuirana je na sledeći način: mikro (11,2%), mala (17,4%), srednja (20,9%) i velika (50,5%).

U preduzećima iz Srbije – sever raspored bruto dodate vrednosti jeste sledeći: mikro (11,8%), mala (17,4%), srednja (19,7%) i velika (51,1%).

Kod preduzeća iz Srbije – jug raspored bruto dodate vrednosti jeste sledeći: mikro (9,4%), mala (17,6%), srednja (24,6%) i velika (48,4%).

Posmatrano po delatnostima (sektorima KD 2010), najznačajnije učešće u bruto dodatoj vrednosti na nivou Republike Srbije ostvarila su preduzeća iz prerađivačke industrije (26,6%), trgovine na veliko i malo i opravke motornih vozila (17,0%), informisanja i komunikacija (8,8%), rudarstva (8,6%), saobraćaj i skladištenje (8,2%), građevinarstva (6,5%) itd.

Zaključak

Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva temelji se na kvalifikovanoj analizi postojećeg stanja, koja treba da omogući adekvatno srednjoročno planiranje budućeg razvoja ovog sektora u Srbiji. Svakako, treba imati u vidu iskustva u promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u zemljama u tranziciji.

Mala i srednja preduzeća smatraju se jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu privatnu inicijativu i preduzetničke sposobnosti, fleksibilna su i mogu se brzo prilagođavati promenama na tržištu, generišu zaposlenost, utiču na sve raznovrsniju ekonomsku aktivnost, doprinose izvozu i trgovini i osnovni su činilac razvoja konkurentske ekonomije.

2. Broj zaposlenih prema veličini preduzeća, 2014.

UkupnoMikroMalaSrednjaVelika
0–9 zaposlenih10–49 zaposlenih50–249 zaposlenih250 i više zaposlenih
REPUBLIKA SRBIJA967199147641185206220944413408
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo3429645138174928912320
Rudarstvo289813661023128026312
Prerađivačka industrija304099251935356686685138655
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 272603321075259823255
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama36396110035391648015277
Građevinarstvo6742610542159261872422234
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 18966552932484233590452406
Saobraćaj i skladištenje942419472119831166661120
Usluge smeštaja i ishrane204445229654665992070
Informisanje i komunikacije3914466438266830815927
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja314710457011139262
Poslovanje nekretninama3359105410351270-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti49945194781467393376457
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti4836147486109644331061
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje26331103129-
Obrazovanje31172269634214-
Zdravstvena i socijalna zaštita28281505541510614
Umetnost, zabava i rekreacija9938701163029874620
Ostale uslužne delatnosti428918431246382818
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
SRBIJA – SEVER 647821101558121583134604290076
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo2868429466340799611402
Rudarstvo1873511532336317934
Prerađivačka industrija14513414476285084345558695
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 1327017667587911540
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama17212645171156139243
Građevinarstvo476427207104121146818555
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 14534137322331582676548096
Saobraćaj i skladištenje7681955307832740156056
Usluge smeštaja i ishrane156124074488645822070
Informisanje i komunikacije3535653556693738115927
Finansijske delatnosti I delatnost osiguranja1918852579487-
Poslovanje nekretninama27428788601004-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti41579149241166285366457
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti4348836505016557329249
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje1334-129-
Obrazovanje19311232556143-
Zdravstvena i socijalna zaštita1230113139708270
Umetnost, zabava i rekreacija7606581114021213764
Ostale uslužne delatnosti338914781093-818
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
Beogradski region 411099634887024973575203787
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo73614996017675494
Rudarstvo132767824724312708
Prerađivačka industrija580858176134511710819350
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 88011291563408176
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama741326947912955370
Građevinarstvo3395547586378758215237
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 9814623384215491887434339
Saobraćaj i skladištenje6226227743859308252547
Usluge smeštaja i ishrane121233114348437871738
Informisanje i komunikacije2964038224926603214860
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja1393590455348-
Poslovanje nekretninama1987645729613-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti3189010323820577395623
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti3503926183510396524946
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje1334-129-
Obrazovanje1326770413143-
Zdravstvena i socijalna zaštita5826271179270
Umetnost, zabava i rekreacija540441492113492720
Ostale uslužne delatnosti22831059815-409
Region Vojvodine23672238070513346102986289
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo213232447573972295908
Rudarstvo545937761205226
Prerađivačka industrija870496300150572634739345
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 4469475195393364
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama9799376123243183873
Građevinarstvo136872449403438863318
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 471951393811609789113757
Saobraćaj i skladištenje145572756397343193509
Usluge smeštaja i ishrane34899601402795332
Informisanje i komunikacije57161533176713491067
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja525262124139-
Poslovanje nekretninama755233131391-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti968946013457797834
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti84491032150616084303
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje-----
Obrazovanje605462143--
Zdravstvena i socijalna zaštita6485168529-
Umetnost, zabava i rekreacija22021672197721044
Ostale uslužne delatnosti1106419278-409
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
SRBIJA – JUG 319378460836362386340123332
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo5612156718341293918
Rudarstvo102462517009178378
Prerađivačka industrija15896510717250584323079960
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 13990156400171911715
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama191844551828108676034
Građevinarstvo197843335551472563679
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 44324156101526591394310
Saobraćaj i skladištenje174223942415142655064
Usluge smeštaja i ishrane4832115516602017-
Informisanje i komunikacije378812881573927-
Finansijske delatnosti I delatnost osiguranja1229193122652262
Poslovanje nekretninama617176175266-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti836645543011801-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti4873109810938701812
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje13027103--
Obrazovanje118610377871-
Zdravstvena i socijalna zaštita159837415802344
Umetnost, zabava i rekreacija2332120490866856
Ostale uslužne delatnosti900365153382-
Region Šumadije i Zapadne Srbije19058528362401045204570074
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo30949821056623433
Rudarstvo60321595515554767
Prerađivačka industrija976967121167872703746751
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 6521982798125332
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama10644285110353273929
Građevinarstvo131431907332845993309
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 263439523942553352060
Saobraćaj i skladištenje104252548268728972293
Usluge smeštaja i ishrane31046779121515-
Informisanje i komunikacije1739693709337-
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja6138276455-
Poslovanje nekretninama435117128190-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti491926711880368-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti1794616606572-
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje61754--
Obrazovanje6705762371-
Zdravstvena i socijalna zaštita101627193452344
Umetnost, zabava i rekreacija189574238727856
Ostale uslužne delatnosti44119969173-
Region Južne i Istočne Srbije12879317721235193429553258
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo2518585778670485
Rudarstvo4214921493623611
Prerađivačka industrija61269359682711619333209
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 7469581219076383
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama854017072555402105
Građevinarstvo6641142821862657370
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 179816087584038042250
Saobraćaj i skladištenje69971394146413682771
Usluge smeštaja i ishrane1728478748502-
Informisanje i komunikacije2049595864590-
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja61611146197262
Poslovanje nekretninama182594776-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti344718831131433-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti30794824872981812
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje692049--
Obrazovanje51646155--
Zdravstvena i socijalna zaštita58210222350-
Umetnost, zabava i rekreacija43746252139-
Ostale uslužne delatnosti45916684209-
Region Kosovo i Metohija

( Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji 2010-2014, RSZ, 2016)


 

Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća, 2014.

mil. RSD

UkupnoMikroMalaSrednjaVelika
0–9 zaposlenih10 –49 zaposlenih50–249 zaposlenih250 i više zaposlenih
REPUBLIKA SRBIJA 1601539179422279323334737808058
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo545384794174281800914306
Rudarstvo137714146019411846132467
Prerađivačka industrija4268032073063125127981214966
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 12153292313845521113705
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama40913118143631448820881
Građevinarstvo10469312558176102956444962
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 27175558655847865477573539
Saobraćaj i skladištenje13188411302232131958877782
Usluge smeštaja i ishrane164242006477270812566
Informisanje i komunikacije14085227201162982143675917
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja29895747711305338
Poslovanje nekretninama16770983445702365-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti729072066324816213056124
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti43693497910642565622415
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje1971310174-
Obrazovanje1828989531308-
Zdravstvena i socijalna zaštita64554101306184
Umetnost, zabava i rekreacija11680373186027976651
Ostale uslužne delatnosti3721113311022311255
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
SRBIJA – SEVER 1210409142831210584238335618659
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo488663831150761676413195
Rudarstvo1206811339897609117837
Prerađivačka industrija241790129143685075085116941
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 66323722994283261775
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama242897682302584615373
Građevinarstvo820779490118442112239620
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 22310544885670484422466948
Saobraćaj i skladištenje1122567139168761449973741
Usluge smeštaja i ishrane137791640389856742566
Informisanje i komunikacije13763026333148682051175917
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja1648598321729-
Poslovanje nekretninama15789933042922167-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti671081777322657205556124
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti40572415610050511321253
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje1784-174-
Obrazovanje1374622466285-
Zdravstvena i socijalna zaštita5024447250161
Umetnost, zabava i rekreacija9257324108718945953
Ostale uslužne delatnosti31879211011-1255
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
Beogradski region 791248105355135990142300407603
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo1001953516618716953
Rudarstvo3815911023534137473
Prerađivačka industrija1087848300188893534946247
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 51248559108138149201
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama12280300104212679671
Građevinarstvo64894708866761512336008
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 16462031419504753201350713
Saobraćaj i skladištenje8400338709395632064418
Usluge smeštaja i ishrane114341266299449372237
Informisanje i komunikacije12896524823117431849773902
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja1123461200461-
Poslovanje nekretninama14133830841741650-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti582011355317477191618010
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti3276333358973321617238
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje1784-174-
Obrazovanje1028442300285-
Zdravstvena i socijalna zaštita249221156161
Umetnost, zabava i rekreacija687928486811984529
Ostale uslužne delatnosti2288674770-843
Region Vojvodine419161374767459496035211056
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo38846329613416158936242
Rudarstvo82522122866226880363
Prerađivačka industrija1330064615179603973770694
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 15075163887145112574
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama12009467126045795702
Građevinarstvo171822402516859993613
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 5848513466165731221116236
Saobraćaj i skladištenje282533268748281799324
Usluge smeštaja i ishrane2344375904737329
Informisanje i komunikacije86641510312520142015
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja525137121267-
Poslovanje nekretninama16561021118517-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti8907421951801394-1886
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti7810821107718974014
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje-----
Obrazovanje346180166--
Zdravstvena i socijalna zaštita2532237194-
Umetnost, zabava i rekreacija2378402196961424
Ostale uslužne delatnosti899246241-412
Delatnost domaćinstva kao poslodavca-----
SRBIJA – JUG 391131365916873996402189399
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo5672964235212461111
Rudarstvo170331221044123714631
Prerađivačka industrija1850137816262765289598025
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 55209201389268851931
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama16624414206186425508
Građevinarstvo226173068576584425341
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 486511377017739105516591
Saobraćaj i skladištenje196294163633650894040
Usluge smeštaja i ishrane26463658731407-
Informisanje i komunikacije32238681430925-
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja1341-24451576338
Poslovanje nekretninama981504279198-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti579928902159750-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti31218235925431162
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje19910--
Obrazovanje4543676522-
Zdravstvena i socijalna zaštita14310545623
Umetnost, zabava i rekreacija242349773903698
Ostale uslužne delatnosti53421291231-
Region Šumadije i Zapadne Srbije 244615235874715965815108054
Poljoprivreda, šumarstvo i ribars tvo37186371797481803
Rudarstvo8477775678396994
Prerađivačka industrija1289575423189843917165379
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 2238169303122820781
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama9809292134447983376
Građevinarstvo152651832366949474818
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 3098487331155870283666
Saobraćaj i skladištenje127332771449839461518
Usluge smeštaja i ishrane19543255131115-
Informisanje i komunikacije1319496634188-
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja688-9449248-
Poslovanje nekretninama724311265148-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti358117371438406-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti1228536361331-
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje12-1--
Obrazovanje2392051122-
Zdravstvena i socijalna zaštita1096364423
Umetnost, zabava i rekreacija217013679780698
Ostale uslužne delatnosti2791305693-
Region Južne i Istočne Srbije 14651613004215803058781345
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo1954326555765308
Rudarstvo8556454773987637
Prerađivačka industrija56056239372921372432646
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 3282913286146131150
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama681512271738442132
Građevinarstvo7352123620973495523
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 176665037618135232925
Saobraćaj i skladištenje68961392183811432523
Usluge smeštaja i ishrane69240360292-
Informisanje i komunikacije1904372796736-
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja653-152328338
Poslovanje nekretninama2571931450-
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti22181153721344-
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti18932882312121162
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje18811--
Obrazovanje21516253--
Zdravstvena i socijalna zaštita3431812-
Umetnost, zabava i rekreacija2533794122-
Ostale uslužne delatnosti2558235138-
Region Kosovo i Metohija ...............

( Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji 2010-2014, RSZ, 2016)


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST