• –––––––––––––––

  • BESPLATNO

    VREME 1606

VERSKE ZAJEDNICE | 1. JUL 2015.

Intervju – Aleksandra Ninković Tašić >

Nismo zakasnili da se sećamo Pupina

jelena jorgačević

„Postoje institucije koje ne prihvataju da se govori o Pupinovoj veri. Ali on sam piše o svojoj veri, ne treba vam tumač. Pupin je taj koji pokazuje šta je za njega smisao i svrha naučnog stvaranja. I da, moram da kažem, meni jeste bolno što je i danas lakše govoriti o svemu u Pupinovom životu - o srpskoj tradiciji i junacima njegovog detinjstva od hajduk Veljka i Bendžamina Frenklina do Filipa Višnjića, Garibaldija i kosovske devojke, o jakoj nacionalnoj svesti – nego o njegovoj veri"

Muftija Moamer Jusufspahić – Predstavnik vere i države >

Između boga i premijera

jelena jorgačević

Da li jedan verski lider može da bude izvršilac spoljne politike svoje vlade?

Intervju – Davor Džalto >

Đavo (je) u ogledalu

jelena jorgačević

U fašizmu, ali i drugim totalitarnim ideologijama, Drugi postaje apriori personifikacija Zla, bilo da je reč o rasnom, etničkom, rodnom ili religijskom Drugom

Hrišćansko nasleđe Sirije >

Zemlja koju je posetio Hristos

jelena jorgačević

Sirija danas vri od ruševina koje pričaju priče Novog zaveta. Sirijski hrišćani su u ozbiljnoj opasnosti i moguće je da će uskoro nestati

o projektu >

Verske zajednice u Srbiji – između Boga i društva

Ovim pod-sajtom nadamo se da ćemo čitaocima približiti tematiku verskih zajednica, a na medijskoj sceni otvoriti prostor za razgovor između verskih predstavnika i ostalih društvenih aktera, kao i omogućiti dublje i sadržajne analize o verskim pitanjima i pitanjima verske tolerancije.


Do sad objavljeno...

Članci iz nedeljnika Vreme posvećeni religijskim pitanjima, objavljeni u poslednje tri godine