VEĆI PRINOS: Terase za gajenje pirinča na Filipinima

»Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi« >

Zašto je važan pristup pravdi

Filipini

Unutar lokalnih zajednica farmera, članovi tih zajednica obučavani su za pravne poslove koji bi pospešili agrarnu reformu. Azijska razvojna banka proučavala je uticaj pravno edukovanih farmera na uspeh u radu farmi. Farmeri iz zajednica koje su imale svoje pravne savetnike pokazali su veći nivo produktivnosti, veći prinos i više ponuda za investiranje u njihove farme.


Sijera Leone

U Sijera Leoneu, produženo ili protivzakonito zadržavanje u pritvoru imalo je ozbiljne posledice po zdravlje zatvorenika i nanosilo štetu porodicama koje su od njih ekonomski zavisile. Jedna Oksfordska studija pokazala je da je postojanje pravnih savetnika i pružanje besplatne pravne pomoći smanjilo broj pritvorenika u istražnom postupku za 20 odsto i povećalo broj puštenih uz kauciju za 13 odsto.


Indonezija

PRAVDA ZA ŽENE – GLAVE PORODICE: Indonezija

U Indoneziji, gde važe verski zakoni, lokalne nevladine organizacije obučile su pravne savetnice, čiji je zadatak bio da pomažu domaćinstvima koja izdržavaju žene. Tim ženama, glavama porodice, omogućeno je da steknu znanja o svojim pravima pred zakonom i sistemom. Uz međunarodnu podršku, ove nevladine organizacije izvršile su pritisak na vladu da sprovede reformu pravosuđa. Time je podignuta svest o tome koliko je težak život ovih uglavnom samohranih majki, a institucijama skrenuta pažnja na njihove probleme. Naredne godine, broj žena koje su uspele da neka prava ostvare pred sudom – učetvorostručio se.


Indija

U Indiji, centri za besplatnu pravnu pomoć podučili su stanovnike slamova u Nju Delhiju kako da uz pomoć Akta o pravu na informacije dođu do kupona za besplatne narodne kuhinje. Studija Univerziteta Jejl pokazala je da je čak 94 odsto onih koji su se pozvali na Akt o pravu na informacije ostvarilo ovo pravo. Sa druge strane, svega 21 odsto stanovnika slamova koji se nisu pozvali na Akt, dobilo je pravo na besplatnu hranu.

LAKŠE DO BESPLATNE HRANE: Slam u Nju Delhiju


Ekvador

U Ekvadoru, Svetska banka radila je procenu kvaliteta rada centara za pružanje pravnih usluga u slučajevima porodičnog nasilja i naplate alimentacije. Studija je pokazala da su klijenti ovih centara bili za 20 odsto uspešniji u naplati alimentacije od onih koji nisu imali besplatnu pravnu pomoć. Osim toga, u slučajevima razvoda, partnersko nasilje bilo je za 17 odsto manje kod klijenata centara.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo.